VISION. Så här kan triangeltomten vid Lindhagensgatan/påfarten till E4:an se ut, bilden från stadens gestaltningsprogram för de nya kvarteren. Foto: Skanska/Fojab Arkitekter

KLART: 890 nya bostäder ska byggas i Hornsberg

Nu har kommunfullmäktige klubbat igenom nya detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som ska ersätta bussdepån.

  • Publicerad 12:10, 26 maj 2020

Detaljplanen klubbades igenom igår i kommunfullmäktige. Istället för bussdepå vankas det totalt åtta nya kvarter med bland annat 890 bostäder, en ökning mot de 750 som först planerades för, samt två förskolor med tio avdelningar. Dessutom ingår kontor, hotell, parkeringshus och ny dubbelhall i planerna.

Här får Kungsholmen åtta nya kvarter – se bilderna

– Vi i den grönblå majoriteten tror att planen kommer att utgöra ett mycket positivt tillskott till området, med ambitionen att området ska bli en modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer. Bostadskvarteren, som är slutna med ganska stora gårdar, formar tydliga gaturum som knyter an till, och utgör en fortsättning på, innerstadens kvartersstruktur, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i ett uttalande.

Kan bli klart om tio år

Under kommunfullmäktige klubbades även markförsäljningen till de olika aktörerna som ska bygga i området.

Går allt igenom, om detaljplanen inte överklagas, kan arbetet i området dra igång redan i år enligt tidigare besked från staden. Det är då den så kallade "blåljustomten" eller triangeltomten," vid Lindhagensgatan/på- och avfarten till E4, som är först ut i såna fall med markarbeten.

Sensommaren 2021 är planen att SL ska flytta från bussdepån till den nya vid Tomteboda, och året därpå räknar staden med att området saneras och arbeten med ledningar och gator kan börja. Enligt en tidigare tidplan från staden är första inflyttning beräknad till 2025, men det betonas att tidplanen är osäker. Hela projektet beräknas vara klart om tio år, 2030.