Under måndagen var det kommunfullmäktige i Järfälla, där Alliansens budget klubbades igenom. Foto: Louise Bornhall/Ylva Bergman

Klart: Alliansens budget får grönt ljus i Järfälla

Nu är det klart att Järfälla kommer att styras med Alliansens budget. Samtidigt beslutades det om vilka som får fatta ordförandeklubban i de olika nämnderna.

  • Publicerad 11:30, 18 dec 2018

Det var under måndagens kommunfullmäktige som Alliansens (M, L, C och KD) budget röstades igenom.

De rödgröna (S, MP och V) röstade på sitt eget budgetförslag, och Sverigedemokraterna på sitt. Men då Alliansen har flest mandat gick deras budget igenom.

Mer pengar till politiken

Det klubbades också att det ska bli fler fler kommunalråd och politiska sekreterare, förslag som StockholmDirekt tidigare skrivit om.

Dels innebär det att antalet kommunalråd i majoritet ökar från dagens fyra heltidstjänster till fem, och kommunalråd i opposition från dagens två heltidstjänster med ytterligare en tjänst på 75 procent. Notan för det landar på runt 2,2 miljoner kronor årligen.

Alla partier med plats i kommunstyrelsen ges också möjlighet att ha en politisk sekreterare anställd på heltid, något bara Socialdemokraterna och Moderaterna tidigare haft. Det beräknas kosta 2,5 miljoner kronor årligen.

Det blev också klart att Järfälla får en ny nämnd – äldrenämnden, vars frågor tidigare legat under socialnämnden. Äldrenämnden kommer att ansvara för äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården.

Alliansen: Så ska Järfälla styras

Oppositionen: Det vill vi lägga pengarna på i Järfälla

SD använder gammal fakta om invandring i ny budget

De ska styra nämnderna

Ordförande i respektive nämnd:

Barn- och ungdomsnämnden: Nikoletta Jozsa (L)

Socialnämnden: Dan Engstrand (M)

Äldrenämnden (NY): Lennart Nilsson (KD)

Kultur- demokrati- och fritidsnämnden: Torsten Friberg (C)

Tekniska nämnden: Marcus Gry (M)

Miljö- och bygglovsnämnden: Lars Bergstig (L)

Kompetensnämnden: Richard Lindforss (M)

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro: Inger Kindgren (C)

Järfällahus styrelse: Björn Lindforss (M)

Alla nämndordföranden börjar den 1 januari 2019.

Stockholm Direkt