Mot gatan. Den nya förskolan ska flyttas så långsidan hamnar parallellt med Björnsonsgatan. Foto: Niras Arkitekter

Klart: Blackeberg får en ny förskola

När de över 400 bostäder börjar byggas vid Blackebergsbacken och Blackebergsvägen, ökar trycket på skolor och förskolor. I slutet av september klubbades en detaljplan i stadsbyggnadsnämnden som innebär en ny förskola med plats för över hundra barn.

  • Publicerad 11:22, 10 okt 2019

Det är den befintliga förskolan på Björnsonsgatan 4 som ska ersättas. Förskolan står idag på ett tillfälligt bygglov som inte längre kan förlängas.

Idag har den tre avdelningar med plats för 54 barn fördelat på ett våningsplan. Den nya förskolan får sex avdelningar fördelat på två våningsplan. Totalt blir det plats för cirka 108 barn.

Förskolan byggs enligt Stockholms stads koncept "Framtidens förskola", som syftar till att bygga snabbare och billigare.

Ny förskola ska byggas i Vällingby – på rekordtid

Den nya förskolans läge kommer att justeras något, för att på så sätt minska intrånget på Blackebergsstråket. Därför placeras den närmare Björnsonsgatan invid kvarteret Spanjoren, på ett permanent bygglov.

– Man flyttar förskoletomten invid träddungen så att stråket blir bredare. På det sättet blir det även mer friyta för barnen, både bland träden och på barmark, säger Björn Sundström, projektansvarig på Sisab som ansvarar för bygget.

Planerna på nya kvarter i Blackeberg växer

Stora träd blir kvar

Trots att den nya förskolan blir större än den befintliga, menar Björn Sundström att den inte kommer ta allt för mycket plats eftersom den byggs i två våningsplan.

– Det kommer bli några träd som fälls, men de flesta stora träd står kvar. Avsikten är ju att barnen ska få leka bland träd och natur, säger han.

När förskolan kan börja byggas är ännu inte klart, men när det väl drar igång säger Björn Sundström att det tar ungefär 1,5 år att få den klar.

– Direkt när planen vinner laga kraft ska vi sätta oss tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning för att se över projektering och upphandlingsunderlag.

Friyta. Mer lek bland både träden och barmark är tanken med den nya förskolans placering. Foto: Niras Arkitekter