Från ovan. Veddestabron blir 30 meter bred och knyter ihop Barkarbystaden med Veddesta. Visionsbild: Järfälla kommun

Klart: Då börjar Veddestabron byggas

Turerna kring bygget av Veddestabron har varit många, och byggstarten har skjutits upp gång på gång. Men – trumvirvel – nu är nya planen att första spadtaget ska tas i vår.

  • Publicerad 16:37, 16 jan 2019

Veddestabron ingår i detaljplanen för Barkarbystadens andra etapp, och för att den ska få grönt ljus har en vattendom från mark-och miljödomstolen inväntats.

Domen har nu kommit och planerna får tummen upp – vilket innebär att Veddestabron till sist kan börja byggas.

– Vi räknar med att det kommer att bli byggstart i mars. Planen är att den ska vara klar hösten 2021, säger Pernilla Pålsson Hovsand, kommunikationsstrateg i Järfälla.

Bron blir 30 meter bred och kommer att bestå av fyra körfält och få gång-och cykelbana på båda sidor. Den ska sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen och vid Äggelundakullen ansluta till Veddestavägen.

Där kommer Barkarby pendeltågsstation att få sin norra ände, och en nedgång från bron till stationen öppnas i samband med att tunnelbanan börjar rulla under hösten 2024.

Nu stoppar kommunen bygget av Veddestabron

Trafiken leds om

Under byggtiden för bron kommer trafiken på E18 vid vissa tillfällen att ledas om, men vägen kommer inte att stängas av.

Även arbetet med Mälarbanan, som bron ska gå över, kommer att påverkas till viss del. Men i nuläget ser det inte ut som att Trafikverket behöver göra fler pendeltågsavstängningar än de som redan är planerade under exempelvis sommaren, på grund av brobygget.

Tills dess att Veddestabron är på plats kommer Barkarbybron att ha både gång- cykel- buss- och biltrafik som i nuläget, men efter att nya bron i Veddesta står klar kan det se annorlunda ut.

– Beslut om Barkarbybron enbart ska ha gång- och cykeltrafik kommer att tas de närmaste åren, säger Pernilla Pålsson Hovsand.

Tidigare var planen att Veddestabron skulle stå klar redan 2015/2016, och den var då beräknad för spårvagnstrafik. Men efter att det stod klart att tunnelbanan skulle dras till Barkarby och tusentals fler bostäder än först tänkt byggas i Barkarbystaden, så gjordes planerna på bron om.

Den del av bron som går över Mälarbanan och E18 beräknas kosta drygt 200 miljoner kronor. Resterande delar är inte färdigupphandlade än.

"Byggstoppet är korkat" - här är senaste nytt om Veddestabron

Grönt ljus för nya Veddestabron: "Hoppas på byggstart i år"

Så här blir vyn över bron från Barkarbystaden. Visionsbild: Järfälla kommun

Bron sedd från tågstationen i Barkarby, där det också blir tunnelbana och bussterminal. Visionsbild: Järfälla kommun

Stockholm Direkt