Pirathamnen vid Årstaviken blir kvar – den här sommaren också. Foto: Sacharias Källdén

KLART: Då rivs oljepiren i pirathamnen

Efter många års långbänk har det nu äntligen klarnat när stadens rivning av oljepiren i den så kallade pirathamnen vid Årstaviken kommer att ske. Men det blir inte så snabbt som utlovat.

  • Publicerad 14:33, 6 mar 2019

Som StockholmDirekt rapporterade tidigare i veckan har staden nu börjat förbereda sig inför rivningen av pirathamnen genom att bland annat ansöka om handräckning hos Kronofogden för att få de två största båtarna bortforslade.

– Jag är övertygad om att vi har hunnit påbörjat rivningsarbetet till sommaren men att vi ska vara helt klara med all rivning och sanering vågar jag inte lova, sa Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden, tidigare i veckan.

Men riktigt så blir det inte. Enligt ett färskt beslut från länsstyrelsen, där man godkänner rivningen, får inget arbete göras i vattenområdet mellan 1 april och 31 augusti. Detta för att "inte störa djurlivet och det rörliga friluftslivet på platsen".

Nytt steg för att riva pirathamnen på Söder

Någon rivning kommer alltså bli aktuell förrän 1 september. Därmed misslyckas staden och landstingets fastighetsbolag Locum, som äger piren, med sitt mål från i fjol: att riva hamnen före sommaren.

Fram till 1 september kommer staden fortsätta jobba med att få båtarna vid piren att avlägsna sig innan det är dags för rivning, samt föra en dialog med länsstyrelsen om det finns fler förberedande åtgärder man kan göra tills, uppger Fabian Kjessler, enhetschef på exploateringskontorets markförvaltning.

Båtvraken kan bli kvar vid Årsta holmar – i sommar med

Förutom rivning av själva piren och dess fundament, ska även tre dykdalber i närheten tas bort. Detta för att undvika att de olovliga båtarna förtöjer sig vid dem istället. Området ska också saneras. För att inte riskera att finkornigt material och föroreningar sprider sig över ett större område ska arbetsområdet vara avgränsat med flytlänsar och bottenförankrad siltskärm.

Innan rivningsarbetet påbörjas ska vattnet avskärmas med ett bottengående skydd.