Boende. Vid Ulfsbergsgården ska det blir 60 nya bostäder, somliga med sjöutsikt över Tullingesjön. Foto: Arkiv

Klart: Det blir bostäder i Ulfsbergsgården

Klubban gick varm på kommunfullmäktiges möte i tisdags. Totalt klubbades planer igenom för runt 1500 bostäder. Bland annat vid Ulfsbergsgården i Tullinge.

  • Publicerad 16:35, 20 jun 2019

Tre olika detaljplaner klubbades igenom på tisdagens möte i kommunfullmäktige.

Planerna för det nya bostadsområde med runt 800 bostäder, hotell och kontor på Tegelbruksvägen gick igenom, trots varningar från Trafikverket om höga bullernivåer och smutsig luft.

Dessutom ska det byggas nya bostadsområden byggas i Slagsta och i Tullinge.

I Tullinge kommer 60 nya bostäder byggas vid den gamla herrgården Ulfsbergsgården.

Herrgårdens huvudbyggnad kommer renoveras och byggas om till lägenheter. Övriga byggnader på gården kommer rivas och istället kommer det byggas 29 radhus och två flerbostadshus.

I kommunfullmäktige yrkade Tullingepartiet på återremiss. Tullingepartiets kritik mot planerna handlar bland annat om att ett av flerfamiljshusen hamnar alltför nära Tullingesjön och att Villa Berga borde bevaras på samma sätt som Ulfsbersgården.

– Vi har tio punkter som vi vill att man ska titta på innan man sätter igång att bygga, sa Anders Thorén (TuP) på mötet.

Återremissen röstades dock ner och kommunfullmäktige klubbade igenom detaljplanen.

Ny stadsdel i Slagsta

Det nya området i Slagsta kommer ligga ovanför marinan, och planen är för en helt ny stadsdel. Här kommer det vara mellan 600 och 850 bostäder och dessutom förskola, vårdboende, idrottsanläggningar och en park.

– Det är ett väldigt spännande och intressant projekt som kommer bidra till en positiv utveckling i området, sa Yusuf Aydin (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, på tisdagens möte.

Sjöutsikt och närhet till Slagstabadet och naturområden gör att området har förutsättning att bli ett lyft för hela norra Botkyrka, tyckte han.

Det som nu klubbades är första etappen i projektet vid Slagsta.