Nya tag. Fryshuset har fått ett nytt avtal för att driva fritidsverksamheten i Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg. "Nu ska vi fortsätta bygga och göra det vi är bra på", säger Kent Lindgren (t.h.) verksamhetschef. Foto: Claudio Britos

Klart: Efterlängtad fritidsgård öppnar i Sätra

En fritidsgård för äldre ungdomar ska öppna i Sätra i december. Och fritidspersonal ska jobba mer uppsökande, utanför fritidsgårdarna. Det är några av nyheterna som Fryshuset i Skärholmen presenterar, när deras nya sexåriga avtal börjar gälla på fredag.

  • Publicerad 17:55, 13 nov 2019

En fritidsgård för äldre ungdomar är något som länge har saknats och efterfrågats i Sätra. Stadsdelen är den enda i 127-området där ungdomar mellan 16 och 19 år inte har en egen gård. Men nu ska det bli verklighet.

– Från och med december kommer vi har öppet på måndagar och tisdagar i Sätraskolan, säger Kent Lindgren, verksamhetschef på Fryshuset i Skärholmen.

Han säger att fokus inte kommer vara på bara häng, även om det ska gå att göra det också för de som vill.

– Men vi ska satsa mycket på diskussioner, CV-skrivande, fysiska aktiviteter, dans. Eller bara vara ett vuxet stöd i form av läxhjälp eller tipsa folk om att sätta upp sig i bostadskön, säger Kent Lindgren.

Nytt avtal för fritidsverksamheten

Sedan 2013 har stiftelsen Fryshuset haft hand om fritidsverksamheten i Skärholmen. Tidigare i år vann de ytterligare en upphandling och kan vara kvar i max sex år till. Det nya avtalet börjar gälla på fredag och förutom fritidsgården för äldre ungdomar i Sätra kommer en del andra nya saker hända.

Klubbat: Fryshuset kvar i Skärholmen

Bland annat så blir Fryshuset av med driften av stadsdelens parklekar, som nu tas över av kommunen igen och gårdarna byter namn – från "mötesplatser" och "träffpunkter" till det enklare "fritidsgårdar".

I uppdraget ingår också att Fryshuset på dagtid även ska jobba och finnas mer på alla kommunala skolor i 127-området, bland annat på raster och idrottsdagar, delvis för att stötta skolorna och delvis för att informera om fritidsverksamheten som finns i stadsdelen.

Något som också kan göra att unga som riskerar att fara illa upptäcks lättare.

– Vi ligger numera under socialtjänsten och jobbar med fritidsverksamheten och nya upphandlingen ger oss och stadsdelen stora möjligheter till samverkan mellan socialtjänst, fritid och skola vilket gör det lättare att kunna hitta lösningar på en hel del saker där det idag är oklart vems ansvaret är, säger Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare på Fryshuset i Skärholmen.

Ska röra sig utanför gårdarna

Nytt är också att fritidsledarna inte kommer vara lika bundna till fritidsgårdarna. Bland annat vill Fryshuset starta ett mobilt team som kan röra sig runt på platser där ungdomar hänger för att locka in dem i fritidsverksamheten. Eller hänga med dem till aktiviteter som Fryshuset eller andra aktörer arrangerar på andra platser.

– På det sättet hoppas vi kunna nå även de ungdomar som idag inte hänger på fritidsgårdarna och försöka få dem att hitta sina passioner. Och hjälpa dem att bredda sina nätverk, säger Cecilia Palmgren.

– Det kan också handla om att finnas på plats när det uppstår social oro. Skulle det till exempel bli stökigt på biblioteket i Bredäng skulle vi kunna fokusera på området en kort tid försöka hitta bra lösningar, säger Kent Lindgren och fortsätter:

– Det kommer inte handla om någon avhopparverksamhet där vi ska nå dem som redan är fast i kriminella miljöer – även om vi alltid vill ge dem en annan chans. Men vi hoppas kunna fånga upp svansen, de yngre, och leda dem in bättre aktiviteter, säger Kent Lindgren.

Ungdomens hus öppnar igen

Ungdomens hus, den stora fritidsgården i Skärholmen centrum, som har varit stängd sedan december förra året på grund av brister i brandskyddet, ska förhoppningsvis kunna öppna igen om två veckor. Till skillnad mot tidigare kommer fokus ligga ännu mer på 16–19-åringar där nu.

– Men vi kommer ha öppet för de yngre mellan 16.30 och 18.00 måndagar till torsdagar, med mycket prova på-verksamhet. Vi vet att det har efterfrågats en verksamhet som är öppen för den åldersgruppen i glappet mellan skola och andra aktiviteter, säger Kent Lindgren.

Ytterligare en skillnad mot tidigare är att fritidsgårdarna kommer stänga klockan 23 istället för 24 på fredagar, delvis på grund av att få ungdomar stannar så länge.

Alla nya öppettider för fritidsgårdarna hittar du här, på Fryshusets webbsida.

Styr. Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare, George Zeghbi, biträdande verksamhetsansvarig, och Kent Lindgren, verksamhetschef håller i tyglarna. "Men mycket av aktiviteterna på gårdarna bestäms av besökarna – det är de som ska säga hur de vill ha det", säger Kent Lindgren. Foto: Claudio Britos