Planerar. Filadelfiakyrkan ska byggas om invändigt. Foto: Mimmi Epstein

Klart: Filadelfiakyrkan får byggas om

Som VasastanDirekt har skrivit tidigare planerar Filadelfiakyrkan en omfattande ombyggnad invändigt, något som mött kritiska röster inom församlingen. Nu har de fått grönt ljus av stadsbyggnadskontoret, vilket SVT Stockholm var först att rapportera om.

  • Publicerad 16:49, 15 jul 2019

Filadelfiakyrkans planer på att bygga om invändigt för att skapa en våning till har nu fått grönt ljus, skriver SVT Stockholm. Beslutet fattades på delegation av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret.

Från och med den 10 november kommer Filadelfiakyrkans gudstjänster att hållas i Norra Latin vid Norra Bantorget och planen är att komma igång med ombyggnationen på Rörstrandsgatan i slutet av året.

Som VasastanDirekt har skrivit tidigare har planerna mött kritik från församlingsmedlemmar. Även Stadsmuseet har i ett remissutlåtande starkt kritiserat planen och skriver att åtgärderna är ovarsamma och en förvanskning av fastighetens kulturhistoriska värden.

Filadelfiakyrkan vill bygga ny våning invändigt

I december förra året gick politikerna i stadsbyggnadsnämnden emot tjänstemännen, som då ville vägra startbesked med hänvisning till det allmänna intresset att bevara de kulturhistoriska värdena, och återremitterade ärendet för kompletteringar och tekniskt samråd.

Kyrka i Vasastan gör sig av med orgel

Detta beslut överklagades av församlingsmedlemmar, först till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen som båda avslog överklagan av formella skäl. Nu, efter korrigeringar, har alltså tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret godkänt planen.

Ombyggnationen beräknas kosta 100 miljoner kronor, enligt SVT Stockholm.

Filadelfiakyrkan

Byggnaden, som uppfördes 1928-1930, är blåklassad av Stadsmuseet vilket innebär det högsta skyddsvärdet och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.