NY FOTBOLLSHALL. Området där den nya fotbollshallen ska placeras. Bortom fotbollsplanen skymtar Väsby centrum. Cirka 100 meter söder om grusplanen (till vänster i bilden) ligger friidrottsplatsen. Foto: Upplands Väsby kommun

Klart för fotbollshall i Vilundaparken

Glada nyheter för Väsbys alla fotbollsspelare: Det blir en fotbollshall i Vilundaparken! Det beslutade kommunstyrelsen på måndagskvällen.

  • Publicerad 10:02, 5 mar 2019

Vilundaparkens norra del känns dessutom som lämpligast då vi samlar flera idrotter i området.

Väsbys fotbollsälskare har länge efterfrågat en inomhushall. Och de har fått vänta länge, som Vi i Väsby tidigare skrivit om. Utredningen kring en inomhuslösning för fotbollens behov har pågått i två år. Tjänstemän har utrett olika förslag som fotbollstält i Vilundaområdet och en tältlösning på Bollstanäs IP. Till slut landade politikerna i förslaget att uppföra en permanent fotbollshall i Vilundaparkens norra del.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ytterligare-en-vinter-utan-innefotboll/reprjo!uhLPQZZFb5AJj58H3BaVdQ/

Kultur- och fritidsnämnden kommer nu tillsammans med tjänstemän arbeta vidare med detaljer kring hallens utformning och exakta placering i området.

– Fotbollen sysselsätter 1 500–2 000 barn i Upplands Väsby och en permanent hall gör det möjligt för dem att på ett bättre sätt utöva sin idrott året runt. Dessutom innebär en fotbollshall ett minskat tryck på andra hallar vilket gynnar andra idrottsutövare, säger Andrea Möllerberg (VB), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i ett pressmeddelande.

Bäst ur flera miljöaspekter

Britt Lexander, fastighetschef i Upplands Väsby kommun, säger att grundvattnet har varit en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vilundaparkens norra del bedöms som bäst ur flera miljöaspekter.

– Vilundaparkens norra del känns dessutom som lämpligast då vi samlar flera idrotter i området och kan samutnyttja de faciliteter som finns i ishallen och Vilundahallen. Med den här lokaliseringen kan vi dessutom färdigställa hallen snabbare än i andra förslag, säger hon i pressmeddelandet.

Fotbollshallen beräknas vara klar tidigast till hösten/vintern 2020.