Äldreboende. Detaljplanen är färdig för beslut.

Klart för ny förskola i Snättringe – med äldreboende

Snättringe ska få ett nytt äldreboende kombinerat med en förskola. I framtiden kan de 90 lägenheterna omvandlas till studentbostäder. Nu är planerna klara att klubbas.

  • Publicerad 12:13, 6 okt 2016

Äldreboendet och förskolan planeras i en T-formad byggnad i tre till fem våningar, på en delvis grusig och igenvuxen tomt i korsningen Häradsvägen/Utsäljeleden.

Äldreboendet får 90 lägenheter, som i framtiden kan omvandlas till studentbostäder utifrån behov.

Den planerade förskolan blir sex avdelningar stor. En fördel med detta är samordningsvinster då bland annat tillagningskök, personalutrymmen och samlingslokaler kan ordnas gemensamt, enligt kommunen.

Spännande möten

Det kan också skapa spännande möten mellan olika åldrar, då förskola och äldreboende kan ta del av varandras utemiljöer.

En gång- och cykelbana ska också anläggas utmed Utsäljeleden, från Buntmakarvägen norr om Häradsvägen.

Bygget beräknas att ta fem år. Men marken på tomten är förorenad och behöver saneras innan byggstart. Huge har redan påbörjat saneringen, som beräknas vara färdig tidigast om 12 månader.

Den 14 november planerar kommunfullmäktige ta beslut om den färdiga detaljplanen.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.