Klart för nya hyresrätter på östra Södermalm

Kommunfullmäktige fattade på måndagen beslut om att bygga drygt 150 nya hyresrätter på östra Södermalm.

  • Publicerad 09:07, 2 okt 2018

Sju nya stadskvarter med cirka 1 160 lägenheter, två förskolor och en ny park planeras i det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm som tidigare inrymde bland annat ett SL-bussgarage och Spårvägsmuseet.

Här får Stockholm nytt jättegarage för bilar

Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017 och exploateringsnämnden förbereder nu för start av markarbeten i området.

På måndagens möte i kommunfullmäktige klubbades ett genomförandebeslut för en del av det stora projektet: 151 hyresbostäder inklusive en gruppbostad, förskola och en livsmedelsaffär som ska byggas av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem.

Klart: 480 bostäder ska byggas vid Drevviken

Bygget väntas kosta bolaget 710 miljoner kronor.

Nya hyresrätter. Så här är de nya bostäderna tänkta att se ut. Foto: Stockholmshem

Lägenhetsfördelning

1 rok, 27-32 kvm, 9 st.

2 rok, 42-73 kvm, 45 st.

3 rok, 72-89 kvm, 48 st.

4 rok, 86-101 kvm, 44 st

5 rok, ,106-113 kvm, 5 st

Totalt: 101

Hela området. Det nya området består av sju kvarter. Det som Stockholmshem nu fått klartecken att genomföra är inringat med rött. Foto: Stockholmshem