NYBYGGE. Så här är det tänkt att det nya huset ska se ut. Foto: Koncept

Klart för nytt 17-våningshus på Kungsholmen

Stadsbyggnadskontoret säger ja till ett nytt 17-våningshus på Kungsholmen. Huset ska innehålla 72 nya hyresrätter och ersätter ett parkeringsgarage.

  • Publicerad 10:09, 20 sep 2018

Det är bakom bland annat stadsdelsförvaltningens kontor på Lindhagensgatan 76 på granntomten till Shell-macken som det nya huset planeras. Där finns idag bland annat ett parkeringsgarage som alltså ska rivas för att ge plats för det nya huset som ska bli 17 våningar högt. Från början planerades för cirka 90 hyresrätter men nu är tanken att det blir 72 stycken, varav åtta servicelägenheter. Dessutom planeras bland annat för en takterrass för de boende.

Parkering på Kungsholmen blir höghus med 90 hyresrätter och takterrass

Fastigheten ägs av kommunen men är upplåten med tomträtt och markanvisad till tomträttshavaren IREEF – Gangaren PropCo AB som ska bygga kåken.

I bottenvåningen ska det bland annat finnas verksamhetslokaler för att skapa bättre gatumiljö vid Ekedalsgatan, det ska också bli en bättre koppling till S.t Görans sjukhusområde genom nya trappor.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Planerna har fått viss kritik, främst från sakägare och boende i området som menar att huset är för högt, inte passar i stadsbilden och försämrar ljusförhållanden för bostäderna i närområdet.

Men tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret säger jag till förslaget som nu har vandrat hela utrednings-svängen. Nu föreslår de därför också att stadsbyggnadsnämnden ger tummen upp på kommande sammanträde 26 september.

NYBYGGE. Vy från Thorlidsgatan. Foto: Koncept