Kritiserat. Länsstyrelsen har avslagit de 87 överklaganden som kommit in mot detaljplanen som möjliggör ett nytt handelsområdet med Willys och Plantagen vid infarten till Sköndal. Foto: Tengbom

Klart för nytt handelsområde i Sköndal – trots massiv kritik

De 87 överklagandena mot planen att bygga Willys och Plantagen i Sköndal har avslagits. Länsstyrelsen medger visserligen att trafiksituationen kan bli en olägenhet för de närboende. – Men inte oacceptabel, säger Lina Stode.

  • Publicerad 17:08, 23 mar 2015

Strax före valet godkände den dåvarande alliansmajoriteten i stadsbyggnadsnämnden detaljplanen – mot de rödgrönas vilja. Men trots maktskifte och trots massiv kritik från närboende ser det ut att bli svårt att backa bandet.

Ansträngd trafiksituation

Nu har nämligen länsstyrelsen avslagit de 87 överklaganden – flera underskrivna med flera namn – som lämnats in mot planen. Framför allt är de närboende oroliga över att den redan ansträngda trafiksituationen vid påfarten till Sköndal från Nynäsvägen kommer bli ohållbar om det byggs ett handelsområde där.

– Vi prövar de enskildas intresse som i det här fallet inte påverkas så mycket att det blir en oacceptabel situation. Den ökade trafiken blir en olägenhet, men inte i den utsträckningen att planen kan upphävas, säger Lina Stode, handläggare på länsstyrelsen.

"Stadsmiljöer förändras"

Hon säger att det krävs ganska mycket för att en detaljplan som antagits ska upphävas.

– Det är klart att man måste acceptera vissa förändringar om man bor i en stadsmiljö, annars blir det ju omöjligt att bygga något nytt i Stockholm. Vår uppgift är att bedöma om planerna gör intrång på den enskildes liv eller exempelvis kan orsaka någon person stor ekonomisk skada, säger Lina Stode.

Svårt att stoppa nu

I och med att planen är så hårt kritiserad är hon ganska säker på att den nu kommer överklagas även i nästa instans som är mark- och miljödomstolen. Om de också avslår överklagandena kan man ta klagomålen vidare till mark- och miljööverdomstolen

– Men då krävs prövningstillstånd, säger Lina Stode och fortsätter:

– Därefter krävs bygg- och marklov som också kan överklagas. Men då handlar det mer om själva utformningen. När marken väl är detaljplanelagd för handel går det nästan inte att neka någon att bygga det marken är avsedd för.

7000 kvadrat ny handel

Två ungefär lika stora byggnader – Willys och Plantagen – ska byggas på gräsytan som ligger inklämd mellan Tyresö- och Sköndalsvägen vid avfarten till Sköndal från Nynäsvägen.

Den totala handelsytan blir 7 000 kvadratmeter och mellan byggnaderna byggs 260 p-platser.

I samband med bygget anläggs en ny gång- och cykelväg längs med Sköndalsvägen.

Visa merVisa mindre