Bestämt. Nu ska Gärdet få nya hybridgräsplaner. Foto: Sacharias Källdén

Klart: Gärdet får nya hybridgräsplaner

Gärdet får två nya gräsplaner som ska öka antalet fotbollstimmar i staden.

  • Publicerad 16:30, 8 okt 2019

De nya gräsplanerna på Gärdet finns med i grönblåas budget för kommande år. 20 miljoner kronor har avsatts för att förverkliga planerna och öka antalet träningstimmar. Planerna, som båda ska vara 11-spelsplaner, beräknas stå klara någon gång under hösten nästa år.

– Nu realiserar vi planerna på hybridgräsplanerna som har funnits sedan 2015, säger Jonas Naddebo (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

De kräver bättre fotbollsplaner på Gärdet

Av mark- och miljöskäl går det inte att använda fullskaligt konstgräs på Gärdet. Därför är tanken att de två nya planerna ska byggas med hybridgräs, som håller bättre än naturligt gräs.

Kungliga Djurgårdens förvaltning, som äger marken på Gärdet, har gett tummen upp till plan-planerna, meddelar Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd.

– Vi är fullt inställda på att planerna blir av. Just nu handlar det snarare om att hitta rätt plats att göra detta på, säger Dennis Wedin.

I innerstaden försvinner en 11-spelsplan när delar av Stadshagens IP på Kungsholmen ska bebyggas. Staden har inte presenterat ett nytt platsförslag för en ersättningsplan. Men enligt Naddebo och Wedin ska inte dessa planer ses som en ersättning för det utan som ett extra tillskott.