Nytt. Det var mingelkänsla på mötet i Rådsalen på måndagen. Foto: Andreas Jennische

KLART: Här är Stockholms nya kommunstyrelse

Det är nu klart vilka 13 personers som tar plats i Stockholms kommunstyrelse. Sverigedemokraterna tar en ordinarie plats.

  • Publicerad 18:39, 15 okt 2018

Här är de 13 personer som ska sitta i Stockholms kommunstyrelse. Beslutet fattades på det första mötet i kommunfullmäktige med den nya blågröna majoriteten på måndagskvällen helt utan debatt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden.

Kommunstyrelsen i Stockholm 2018-2022 består av följande personer:

Anna König Jerlmyr (M)

Joakim Larsson (M)

Andréa Ström (M)

Johan Nilsson (M)

Lotta Edholm (L)

Karin Ernlund (C)

Daniel Helldén (MP)

Karin Wanngård (S)

Olle Burell (S)

Emilia Bjuggren (S)

Clara Lindblom (V)

Rickard Warlenius (V)

Peter Wallmark (SD)

Till ersättare har valts:

Dennis Wedin (M)

Katarina Lutz (M)

Sophie Granswed Baat (M)

Björn Ljung (L)

Katarina Luhr (MP)

Fredrik Lindstål (C)

Erik Slottner (KD)

Jan Valeskog (S)

Karin Gustafsson (S)

Johan Sjölandet (S)

Torun Boucher (V)

Sissela Nordling Blanco (Fi)

Felix Byström (SD)

På mötet i kommunfullmäktige fastställdes också vilka som får borgarrådsposter med särskilt ansvar för vissa delar av Stockholms stad och politiken som ska föras.

Här är Stockholms nya borgarråd

Alla ledamöter i det 101 personer starka kommunfullmäktige är listade här.

Nytt presidium

Ny ordförande i kommunfullmäktige är Cecilia Brinck (M).

Förste vice ordförande är Rana Carlstedt (S).

Andra vice ordförande är Ann-Katrin Åslund (L).