Den stora handbollscupen Eken Cup ska kunna fortsätta avgöras på fältet även efter att idrottsplatsen byggts. Foto: Eken Cup

Klart: Här får Stockholm ny gigantisk idrottsplats

Efter år av förseningar. Nu görs Gubbängsfältet om till ett sportfält med tre stora fotbollsplaner, varav en med konstgräs, och klubbhus med kafé.

  • Publicerad 12:17, 13 okt 2017

Det har tagit många år av planering, men nu är det dags att göra om det stora gärdet mellan Gubbängen och Hökarängen till ett rent sportfält. Eller åtminstone delar av det.

På skisserna finns tre fullstora fotbollsplaner inritade, varav en med konstgräs och två med naturgräs. Till det kommer ett hus med omklädningsrum, samlingslokal, toaletter och kafé. Det placeras i områdets sydöstra hörn. Där anläggs också en mindre parkering medan den befintliga parkeringen vid fältet utökas. Delar av bollplanerna kommer att omgärdas av sex meter höga nät och belysning.

Eken cup blir kvar

Området som planläggs ligger öster om Söderledskyrkan, längs med Örbyleden fram till Nynäsvägen. Under samrådstiden kom ett 50-tal synpunkter in, många handlade om att det måste finnas ytor kvar för rekreation på fältet, och det gjorde att staden ändrade storleken och läget på det nya sportfältet.

Flera synpunkter handlar också om att fältet inte kommer att fungera tillräckligt bra för rugbyspel. Det var ursprungstanken eftersom Årstafältet bebyggs med bostäder och rugbyplanen där då ryker.

Varje år anordnas den stora handbollscupen Eken Cup, med 10 000 deltagare, på Gubbängsfältet och det kommer att kunna fortsätta även i framtiden, enligt staden.

Ärendet ska upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden för beslut i nästa vecka.

Plan för stort sportfält i Gubbängen – men nu ligger projektet helt still

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.