Trafik. Sänk hastighet på Älvsjövägen efter sommaren. (ARKIVBILD) Foto: Linda Gren

KLART: Hastighetssänkning på Älvsjövägen

Det har under en tid uttryckts önskemål om sänkt hastighet på Älvsjövägen. Nu är det klart när det blir av.

  • Publicerad 12:13, 7 jun 2019

Staden tar åtgärd mot trafiken på Älvsjövägen efter kritik från boende i området och lokala politiker. Man har främst klagat på vibrationer från tung trafik och man har önskat hastighetssänkningar.

Kravet: Gör något åt Älvsjövägen, nu!

Förändringarna handlar om två befintliga obevakade övergångsställen som man gör om för att öka tryggheten. Ambitionen är bland annat att göra övergångarna tydligare och förstärka belysningen.

Utöver förändrade övergångsställen, planerar man också att sänka hastigheten på vägen till 40 km/h för att förhindra vibrationerna från tunga fordon. I samband med hastighetssänkningen planerar man också att implementera olika hastighetsdämpande åtgärder. Främst kommer en sträcka på 500 meter att få en hastighetssänkning, mellan Kontrollvägen till den signalreglerade korsningen Juvelerarvägen. Det kan senare komma att bli aktuellt att sänka hastigheten på andra delar av vägen.

Totalt räknar man med att åtgärderna kommer att kosta 465 000 kronor och att både hastighetssänkningarna och ombyggnationen av övergångsställena kommer att ske samtidigt, alltså någon gång efter sommaren.