Byggs ut. Förskolorna på Nyängsvägen 66 och Korsvägen 15 ska byggas ut och bli dubbelt så stora med plats för 108 barn vardera. Foto: Norconsult/Aperto arkitekterbyggkonsulter AB

Klart: Hit ska förskolebarnen evakueras

Flera förskolor i Bromma är byggda med tillfälliga bygglov. Nu ska dessa renoveras och byggas ut. Under tiden måste barn och pedagoger evakueras till andra lokaler.

  • Publicerad 11:30, 23 mar 2020

Vårdnadshavarna kommer att bjudas in så fort vi är klara med planeringen.

Vi har tidigare skrivit att förskolan på Ålstens skogsväg 21 kommer att evakueras till Nyängsvägen 21. Men även förskolorna på Korsvägen 15 och Nyängsvägen 66 kommer i höst behöva flytta till närliggande lokaler.

LÄS ÄVEN: Förskoleboom vankas i Ålsten

Förskolorna har cirka 50 barn vardera.

För den på Nyängsvägen beräknas flytten gå smidigt. De kommer nämligen att hålla till i en tom paviljong på Abrahamsbergsvägen 92. Här kommer de vara tills deras lokaler står klara vintern 2022 eller våren 2023.

Däremot blir flytten för barnen på Korsvägen lite mer komplicerad. På Herman Ygbergs väg 38 finns en tom förskola där en privat förskoleaktör tidigare bedrev verksamhet. Den är dock mindre än barnens nuvarande förskola.

– Vi har letat efter evakueringslokaler som gör att vi kan flytta hela förskolans verksamhet till samma förskola, men det är svårt att hitta i närområdet, skriver Susanne Karlsdotter, avdelningschef för Brommas kommunala förskolor, i ett mejl.

Om behovet uppstår finns det även platser på förskolor på Bergviksvägen och Smedslättsvägen dit vissa barn kan flyttas, men enligt Susanne Karlsdotter är man inte klar med hur fördelningen skulle se ut då.

De som har barn på förskolan kommer enligt Susanne Karlsdotter att få mer information när planeringen är klar.

När förskolan på Korsvägen kan stå klar är ännu inte bestämt.

LÄS ÄVEN: Därför måste förskola i Ålsten flytta

Två förskolor slås ihop

Men även i Blackeberg blir det förändringar.

På tomten där förskolan Björnsonsgatan 4 står ska en ny förskola byggas. Det innebär att barnen vid årsskiftet kommer att evakueras tillsammans med barnen på förskolan Kyrkbacken, då det även finns planer på att utveckla Blackebergs torg.

En tillfällig paviljong ska sättas upp på Grundtvigsgatan 31.

– Där kommer vi flytta ihop befintlig verksamhet. Det är idag två, tre avdelningsförskolor och det byggs en paviljong med sex avdelningar, skriver Susanne Karlsdotter.

Den nya förskolan på Björnsonsgatan 4 beräknas stå klar januari 2023, och då finns det möjlighet för alla barn att följa med till den. På sikt finns dock planer på att bygga en helt ny förskola vid Islandstorget.

Byta förskola

Det barn som ansökt till någon av nämnda förskolor och fått plats, kommer alltså få flytta med till evakueringslokalen.

Det finns alltid möjlighet att byta förskola, dock blir det ett nytt ködatum vilket innebär att det kan ta längre tid att få plats på en förskola, enligt stadens regler för kö och placering.