Stoppas. Det blir inga bostäder på parkeringen vid Bolindervallen som det först var tänkt. Foto: Louise Bornhall/Illustration Xlnt Living

Klart: Inga modulbostäder vid Bolindervallen

161 tillfälliga lägenheter för unga och studenter skulle det bli på Bolindervallens parkering i Kallhäll. Men det blir inget av planerna, meddelar Moderaterna i Järfälla.

  • Publicerad 16:39, 11 apr 2019

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Foto: Mikael Andersson

I januari förra året gav det förra politiska styret (S, MP, C) i miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla ett tillfälligt bygglov om tio år, för 161 modulbostäder på Bolindervallens parkeringsplats i Kallhäll.

Ursprungligen var tanken att bostäderna skulle öronmärkas för nyanlända och studenter, men när andelen nyanlända minskade valde man istället att satsa på studenter och ungdomar. Tre modulhus om tre till fem våningar, var planen. Men det kommer inte bli något med det.

Avtalet med bostadsbolaget som skulle bygga modulbostäderna sades nämligen upp i höstas. Detta på grund av att bolaget inte uppfyllde alla krav som kommunen ställde.

Men uppsägningen är inget som det nuvarande politiska styret i kommunen fäller några tårar över, och det planeras inget annat bygge på platsen i nuläget.

– Vi var kritiska till det här ärendet från början. Så som det är nu kommer det inte att bli några modulbostäder på Bolindervallen. Avtalet är uppsagt, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Varför var ni kritiska?

– Att bygga containerbostäder är inte långsiktigt, och det är inte heller en bra placering. Idrottsföreningarna behöver parkeringsplatserna som finns vid Bolindervallen.

I tider av bostadsbrist, varför är ni kritiska till det här alternativet för studenter och ungdomar?

– För att det här var inga permanenta bostäder, utan containerbostäder på ett tillfälligt avtal, säger Emma Feldman.

Bygglovet för modulhusen i Kallhäll inskickat

Planerna på modulhus för nyanlända i Kallhäll steks

Stockholm Direkt