Sexorna behöver inte byta skola nästa höst – men stora åtgärder behöver göras för att det ska bli verklighet. Foto: Sacharias Källdén

Klart: Järfällas sexor stannar i mellanstadiet nästa år

Klubbat och klart – sexorna blir mellanstadieelever nästa läsår, enligt ett beslut igår i barn- och ungdomsnämnden. Nu blir det en rusch för att hinna klart allt innan skolstarten om elva månader.

  • Publicerad 12:16, 27 sep 2019

Den nya skolorganisationen klubbades i går i barn- och ungdomsnämnden. Till hösten 2020 är tanken att Järfällas sjätteklassare stannar kvar i mellanstadiet ett år till och inte byter skola. Alla partier i nämnden biföll förutom Sverigedemokraterna som avstod från att rösta. Nu kan förberedelserna börja, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i nämnden.

Planen: Så ska skolbristen i Järfälla lösas

– Det kan ju börja redan nu! Både rektorerna och fackförbunden har uttryckt att ska vi göra det här så måste vi göra det nu, säger hon.

Stora byggprojekt

Omorganisationen har varit planerad sedan länge men planen var att den skulle träda i kraft 2021. Nu genomför kommunen den alltså ett år tidigare för att frigöra fler skolplatser i högstadiet och på så sätt undvika den platsbrist som man haft problem med.

Rent praktiskt kommer det att innebära att många av dagens låg- och mellanstadieskolor måste utvidgas på olika sätt.

– Risken i det här projektet är inte kapaciteten. Den stora risken är ju bygget, att man inte hinner klart. Man kommer inte att kunna göra allt på en enda sommar, därför måste vi bygga kontinuerligt, säger Nikoletta Jozsa.

Oro kring skolbristen för Barkarbystadens sexor

En del av de skolor som nu ska fyllas bedöms ha större kapacitet än de använder idag, exempelvis Ulvsättraskolan i Kallhäll. Där går det just nu 380 elever i en skola med kapacitet för 550 elever. I andra skolor krävs det fysiska åtgärder, allt från att sätta upp en ny vägg till att bygga en helt ny våning eller paviljonger för att göra plats för sjätteklasserna. 

– Att sätta upp en vägg och liknande, det kan vi göra med den tekniska nämnden. Men större grejer måste ju ske med hjälp av upphandlingar. Men vi bedömer att det inte ska bli så stressigt, säger Nikoletta Jozsa. 

Oro från lärarsidan

Överlag menar hon att de flesta är positiva till omorganisationen, men vissa skolledare och fackorganisationer har uttryckt oro över personalomställningarna som blir en konsekvens. Vissa lärare har bara behörighet för att undervisa på högstadiet och har inte möjlighet att flytta med sexorna till mellanstadiet. 

– Därför har vi gjort ett tilläggsyrkande på att förvaltningen ska göra en risk- och konsekvensanalys av personalfrågan som ska lämnas in senast i december, säger Nikoletta Jozsa.

Här är några av förändringarna

✓Stadieindelningen i Järfälla ska göras om, vilket innebär att årskurs sex kommer att ingå i mellanstadiet istället för högstadiet som i dag.

✓Omorganisationen innebär förändringar för nästan alla för- och grundskolor.

✓Bland annat föreslås Nybergskolans F-3 att flytta till Tallbohovskolan, och att befintliga lokaler i Nyberg görs om till renodlad förskola.

✓Iljansbodaskolan som i dag är F-3, planeras även successivt ta emot mellanstadieelever.

✓Lundskolan och Skälbyskolan behöver byggas ut för att möta antalet elever.

✓Berghemskolans blivande sexor placeras i Vattmyraskolan, då utredningar om Berghemskolans lokaler pågår.

✓I vissa skolor kommer sexorna att ha exempelvis slöjdundervisning i högstadieskolor, då anpassade lokaler inte finns i alla skolor.

Källa: Genomförandeplan av en ny skolorganisation, Järfälla kommun

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt