Klartecken. Nu är ombyggnationen av Karbyskolan klubbad. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Klart: Karbyskolan byggs om för ny förskola

På måndagens kommunfullmäktige i Vallentuna fick Alliansen igenom sitt förslag om att bygga om en del av Karbyskolan för att göra plats för förskolan Garnstugan.

  • Publicerad 11:28, 17 okt 2019

Förslaget skickades tillbaka genom en minoritetsåterremiss i somras efter motstånd från oppositionen, som menade att beslutsunderlaget inte var tillräckligt.

På måndagens fullmäktige, då exakt samma förslag togs upp, reserverade sig S, SD, MP och V mot det.

I talarstolen tog oppositionen nu bland annat upp trafikproblemen på Kastanjevägen, att det redan är en liten skolgård, att andra alternativ inte har utretts och att det saknas ett helhetsgrepp om förskolesituationen i Brottby.

Men i och med att ett förslag bara kan minoritetsåteremitteras en gång så gick förslaget nu igenom.

Bjrön Furugran Beselin (C) stod bakom det tillsammans med Moderaterna.

– Det är ju för att Garnstugan har blivit uppsagda och blir utan lokaler 2021. Om vi inte skulle bygga om de här lokalerna kommer vi få för lite förskoleplatser i kommunen, säger han.

Björn Furugran Beselin är även ordförande i teknik- och fastighetsutskottet, som frågan kring trafiksituationen hamnar under.

– Jag kommer lyfta den här frågan. Det finns förslag på förvaltningen att titta på en lösning. Trafiksituationen måste ses över, i dagsläget är det inte okej, säger han.

Det beslutet innebär är att 15 miljoner avsätts för att bygga om bottenvåningen på Karbyskolans E-hus, där det idag finns två klassrum för låg- och mellanstadiet och där Brottby förskola håller till.

Stockholm Direkt