Positiv. De nya planerna ska leda till positiva effekter, hoppas rektor Mattias Lingeskog. Foto: Privat, Sacharias Källdén

Klart: Karlbergsskolan blir lågstadieskola

I december slogs Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan samman till en skolenhet. Nu är det klart vad det kommer att innebära i praktiken – större klasser och fler kollegor till lärarna.

  • Publicerad 12:16, 28 jan 2020

Karlbergsskolan blir en ren lågstadieskola, med årskurs F–3. Det står klart efter att rektorn Mattias Lingeskog har lanserat den nya planen för omorganisation för att mer effektivt samla två fysiska skolor inom en enhet. Eleverna i årskurs 4–9 kommer gå i Hjälmstaskolan. Den nya organisationen börjar gälla i höst. 

Femteklassarna i Kårsta och Lindholmen får gå kvar i höst

– Effekten blir väldigt god, nu kommer vi kunna använda våra resurser bättre till eleverna, säger Mattias Lingeskog, rektor på enheten. 

Små klasser försvinner

I praktiken innebär sammanslagningen att vissa elever och lärare kommer få byta skollokaler i höst. Karlbergsskolan är i dagsläget en F–6-skola och Hjälmstaskolan en 6–9-skola med 280 respektive 300 elever. Väldigt små klasser kommer också att slås ihop till större klasser, men ingen skolpersonal riskerar att bli av med jobbet, enligt Mattias Lingeskog. 

– Det låter väldigt skönt för föräldrar att ha små klasser men någon måste betala för att det inte är så många elever i klassen. Kan vi ha en klass på 28 elever så sparar vi in en hel resurser, säger Mattias Lingeskog. 

Mer kollegialt samarbete

De positiva effekterna han hoppas på har bland annat att göra med avlastning för lärare när det blir flera parallellklasser inom samma årskurs. Hur stora klasserna blir kommer att stå klart först efter att höstens skolval blir klart i mars. 

– Nu kommer lärarna få kollegor att bolla och planera med. De kommer att kunna lägga upp undervisningen i team och det frigör lärarnas tid. Det finns många lärare som kommer att uppskatta det. Det blir en jättestor kvalitetshöjning. 

Föräldraförening har startats

Enligt Mattias Lingeskog har organisationen hittills tagits emot väl. I förra veckan hölls ett informationsmöte på skolan där förändringarna förmedlades och ett hundratal föräldrar närvarade. Efter det har en föräldraförening startats upp som ska driva föräldrarnas frågor under förändringsarbetet. 

– Det är för transparensens skull. Jag har velat ha det här länge och nu har vi lyckats engagera föräldrarna tillräckligt mycket. Jag ser fram emot att samarbeta med föräldrarna mer formellt, nu när vi har ett riktigt forum.