Gropen. Så här har platsen sett ut sedan juli 2013. Foto: Lisa Halldén

Klart: Kyrkogropen blir stadens igen

Den 13 år långa härvan kring bygget av en kyrka i Bredäng har nått sitt slut. I fredags var föreningen tvungen att visa att de hade pengarna för att genomföra sitt bygge. Det gjorde de inte.

  • Publicerad 09:27, 18 mar 2019

200 miljoner kronor. Det var föreningen Fratia, som vill bygga ett rumänsk-ortodox kyrka i Bredäng, tvungna att visa upp innan midnatt den 15 mars för att få behålla rätten till marken.

– De har inte lyckats uppvisa att de uppfyllt det kravet. Föreningen har inte längre rätt att använda marken, utan nu återgår den rätten till staden som kommer ta över ansvaret för den, säger Mattias Sandberg, jurist på stadsledningskontoret.

I dag: Kyrkogropens öde avgörs

Marken började grävas upp 2013, men sedan det uppdagades att föreningen saknade bygglov stannade bygget av. Kvar har en vattenfylld och instängslad grop full med byggbråte stått, till många Bredängsbors förtret.

Nu blir alltså marken stadens igen. Vad som ska hända med den är fortfarande oklart, men föreningen kommer inte behöva återställa den.

13 år lång historia

Det har gått 13 år sedan kulturföreningen Fratia fick markanvisning för den rumänsk-ortodoxa kyrka och församlingshem som de ville bygga på tomten vid Stora Sällskapets väg i Bredäng. 

2013 togs första spadtaget men ett halvår senare uppdagades det att föreningen inte hade bygglov. Den uppgrävda ängen blev stående orörd i väntan på en lösning.

Eftersom föreningen har tomträtt för marken så har staden inte haft möjlighet att häva avtalet. Istället stämde staden föreningen på ett mångmiljonbelopp i ett försök att sätta press på den.

Dom idag: Kyrkogropen kan bli stadens igen

Kyrkogropshaveriet kan närma sig en lösning

Kyrkbygget i Bredäng stäms på miljonvite

Bråte. Platsen har stått orörd i många år. Foto: Lisa Halldén

Detta har hänt:

2006 fick kulturföreningen Fratia markanvisning för att bygga en rumänsk-ortodox kyrka och församlingslokaler i Bredäng.

I juli 2013 togs det första spadtaget, men snart uppdagades det att föreningen saknade bygglov. Bygget avstannade.

I mars 2015 fick föreningen till slut bygglov för församlingslokalerna. Bygglovet överklagades av grannar och Bredängs utvecklingsråd, men översklagandet avslogs av länsstyrelsen.

Under våren 2017 fick föreningen även bygglov för den stavkyrka de vill uppföra på platsen.

Våren 2018 stämde staden föreningen på ett mångmiljonbelopp i ett försök att sätta press på den.

I november nåddes en förlikning i Södertörns tingsrätt, där den 15 mars sattes upp som deadline för föreningen att visa att de har pengarna som krävs för att genomföra projektet.