FOTBOLLSHALL. Området i Vilundaparkens norra del där fotbollshallen kommer att byggas. Bortom fotbollsplanen skymtar Väsby centrum. Foto: Upplands Väsby kommun

Klart med finansiering av fotbollshallen i Vilunda

På måndagskvällen gav kommunstyrelsen grönt ljus för att bygga en fullstor fotbollshall i Vilunda. Hallen, som får 60 miljoner kronor i investeringsmedel, beräknas stå klar om 15 månader.

  • Publicerad 09:13, 10 sep 2019

Vi sätter Väsby på kartan i idrottssammanhang och det blir en viktig fotbollsanläggning för våra ungdomar.

Om allt går enligt plan kommer fotbollshallen att stå klar vintern 2020/2021. Ytterligare något år framåt i tid beräknas en ny elva mot elva-plan ha anlagts intill fotbollshallen.

– Nu startar detta projekt som är mycket ovanligt i sitt slag i Stockholm och i Sverige. Vi får en av landets få hallar som är fullstora för inomhusfotboll. Vi sätter Väsby på kartan i idrottssammanhang och det blir en viktig fotbollsanläggning för våra ungdomar, säger Andrea Möllerberg (VB), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Behovet av en inomhuslösning för fotbollen har länge lyfts av föreningslivet. Efter utredningar av olika förslag på placering landade politikerna i vintras i förslaget att uppföra en permanent fotbollshall i Vilundaparkens norra del.

Omklädningsrum, kafé och läktare

Inför beslutet hade kultur- och fritidskontoret tagit fram en behovsanalys som underlag för vad hallen ska innehålla förutom fotbollsplan och hur marken runt hallen ska utformas. Det har diskuterats kring åtta omklädningsrum, kafé, toaletter och en mindre läktare.

Miljöpartiet yrkade på KS att hallen ska förses med solpaneler och att investeringen för detta ska tas ur ramen för energieffektivisering.

– Vi kan inte gå fram med en investering av detta slag utan att den har en energilösning som är långsiktig, säger Miljöpartiets gruppledare Maria Tuvesson.

Kommunstyrelsen beslutade även om en lösning som ska innebära skydd av grundvattentäkten i Vilundaområdet. Finansieringen av detta kommer att ligga utanför budgeten för fotbollshallen.

Klart för fotbollshall i Vilundaparken