RIVS. När den nya skolan är klar, som får namnet Viraskolan, kommer Vikskolan i Brunnby-Vik att rivas. Foto: Charlotte Arwedsson

Klart med namn på nya skolan i Brunnby-Vik

Den nya skolan i Brunnby-Vik får namnet Viraskolan och idrottshallen ska heta Virahallen. Det beslutade kommunfullmäktige på senaste sammanträdet.

  • Publicerad 15:50, 29 maj 2020

Det hade blivit dyrare långsiktigt att laga och underhålla Vikskolan än att bygga en ny skola.

Vikskolan, som är en F–9-skola, byggdes byggdes på 1970-talet och kompletterades under 90-talet. Nu ska skolan rivas för att ge plats åt en ny skola i Brunnby-Vik i Upplands Väsby.

– Det hade blivit dyrare långsiktigt att laga och underhålla Vikskolan än att bygga en ny skola då det är en barackskola som heller inte tillgodoser en ändamålsenlig lärmiljö, säger Björn Sundberg, fastighetsstrateg på kommunen.

Nu pågår ett arbete med att planera för en ny skola och idrottshall på samma tomt, inom detaljplanen för Wijk Oppgård. Den nya skolan ska byggas och ägas av kommunen, men huvudman blir Lärandegruppen i Sverige. Förra året köpte Lärandegruppen Magnetica Education, som i dag driver bland annat Vikskolan i Upplands Väsby.

När den nya skolan står klar ska Vikskolan rivas.

Varför kunde inte den nya skolan behålla namnet Vikskolan?

– När en ny skola ska byggas behöver den ett namn och det blir lättare för kommunens fastighetsenhet om namnet Vikskolan inte återuppstod. Även huvudmannen fick vara med och tycka till om namnet på skolan, säger Björn Sundberg.

Enligt beslutet i KF föll valet på Viraskolan och Virahallen – något både Vikskolans personal och huvudmannen är nöjd med. "Skolans entré kommer att ske från Viravägen som löper in från Almungevägen/Eggebyvägen. Ingen annan skola i Sverige har hittats med det namnet."

Inget högstadium

Vikskolan är i dag en F-9-skola med cirka 400 elever. Viraskolan kommer ha en något större elevkapacitet jämfört med nuvarande skola och blir en F-6-skola.

– Det finns kapacitet i kommunen för elever i årskurs 7–9 och på östra sidan finns Södervikskolan och Grimstaskolan som tar emot högstadieelever, säger Björn Sundberg.

Fullstor idrottshall

I anslutning till skolan kommer även en fullstor idrottshall att byggas av kommunen.
Hallen kan användas av föreningar och klubbar under kvällar och helger.

– Det blir ingen matchhall utan en träningshall, förtydligar Björn Sundberg.

Vilket byggbolag som ska uppföra Viraskolan och Virahallen är ännu inte klart. Upphandling beräknas ske under 2021. Viraskolan beräknas stå klar under 2024 och Virahallen under 2025.

SLITEN. Vikskolan, som byggdes på 1970-talet är sliten och det blir för dyrt att reparera. På expeditionsbyggnaden flagnar färg på både tak och väggar. Foto: Charlotte Arwedsson

BYGGS. Här på tomten intill Vikskolan förbereds för den nya skolan, som får namnet Viraskolan. Foto: Charlotte Arwedsson

BYGGS. Här på tomten intill Vikskolan förbereds för den nya skolan, som får namnet Viraskolan. Foto: Charlotte Arwedsson

Namnförslag som fick nej

Brunnbyskolan, Brunnby skola, Brunnbyhallen:

Skolan ligger i närheten av Brunnby men inte i närheten av bostadsområdet Brunnby Park och med infart från annat håll. I Upplands Bro finns en Brunnbyskolan, Brunnby skola finns på flera platser i Sverige.

Tunaskolan, Tunahallen:

Så gott som alla vägar väster om skoltomten har efterledet –tuna, Själva Tunavägen leder in från Almungevägen. Det finns några Tuna skola respektive Tunaskolan i Sverige.

Eggebyskolan, Eggebyhallen:

Anknyter till det numera rivna torpet Eggeby som låg utefter Eggebyvägen nordost om skoltomen. Eggebyskolan/Eggebyhallen skulle bevara namnet Eggeby i Upplands Väsby. Eggeby gård med olika aktiveter finns på Järvafältet inom Stockholms stad. En Egeby skola finns i Mjölby.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt