Plan. Kommunen ska utreda om det går att anlägga ett nytt särskolehögstadium vid Källtorpskolan. Foto: Mikael Andersson

Klart: Ny särskola för högstadiet ska utredas

Järfälla kommun kan idag inte erbjuda alla särskoleelever en skolplats. Därför utreder man nu om ett nytt högstadium kan bli verklighet.

  • Publicerad 11:07, 29 apr 2020

De ärenden som vi är överens om kunde vi besluta om.

Idag är Björkebyskolan den enda högstadieskolan i Järfälla som har särskoleverksamhet. Men den är inte anpassad för elever med svårare kognitiva funktionsnedsättningar eller de som har ett större vårdbehov.

Därför föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att en förstudie bör inledas kring en placering av en grundsärskola på Källtorpskolan (se faktaruta). Den 16 april skulle barn- och ungdomsnämnden ha möte, men det ställdes in med kort varsel på grund av sjukdom. Däremot kunde ordförande Nikoletta Jozsa (L) ta beslut om högstadiet.

– Vi hade ett samtal med presidiet, alltså oppositionen och vi som styr. De ärenden som vi är överens om kunde vi besluta om, säger Nikoletta Jozsa.

Beslutet innebär att bygg- och miljöförvaltningen genomför en förstudie, men hur lång tid den kan ta är inte bestämt.

Inget beslut om Neptuni

Däremot gick det inte att ta beslut om vad som kommer att hända med Neptuniskolan i Skälby. När Järfällas sjätteklassare ska stanna kvar ett år till i mellanstadiet från och med hösten 2020, innebär det att Neptuniskolan saknar utrymme för två klasser. Planen har varit att flytta skolans förskoleklass till den närliggande förskolan Orion, något som fått protester från föräldrarna.

Föräldrarnas egna förslag är att anlägga en komplementbyggnad i anslutning till skolan, och tanken var att nämnden skulle ta beslut om förslaget ska genomföras eller ej på mötet den 16 april.

Eftersom nämnden var oenig om vilket beslut som skulle tas, så sköts ärendet upp till nästa möte den 25 maj.

LÄS ÄVEN: Här kan Järfälla få ett särskolehögstadium

LÄS ÄVEN: Beskedet: Dyrt med ny skolpaviljong i Neptuni

Förslaget

Tanken är att högstadieskolan ska inrättas i den befintliga byggnaden vid Källtorpskolan som kallas för annexet, där kulturskolan och socialförvaltningen idag har lokaler. Dessa kommer då att behöva flytta.

Målet är att lokalerna ska var tillgängliga från höstterminen 2021.

Stockholm Direkt