Så här föreslås nya strandpromenaden bli. Foto: Stockholm stad/Gehl Architects

Klart: Ny stadsdel ska byggas i Söderort

1 500 lägenheter – men bara bostadsrätter. Så ser planen ut för nya stadsdelen Lövholmen. En detalj att lösa först är de stora markföroreningarna i området.

  • Publicerad 12:42, 24 nov 2017

I över ett decennium har stadsplanerare, markägare och Cementa själva väntat på att få bort den stora cementfabriken från Lövholmen. Igår, torsdag, gav politikerna klartecken till att dra igång arbetet med de 1 000-1 500 nya lägenheterna, en ny skola, flera förskolor och lokaler för kontor, kultur och butiker.

Oklart hur det blir med konstnärerna

Några av de gamla industrihusen kommer att bevaras, bland annat Färgfabriken, som idag är konsthall, och Beckershuset där runt 100 konstnärer har sin arbetsplats. Men vad det kommer att vara där är inte klart, inte heller hur det blir med de som jobbar där idag.  

– Politikerna vill att den kulturella verksamheten i området ska utvecklas och helst vara kvar, det kan ju bli ett fint varumärke för området, säger Ann-Sofi Rundquist, stadens planhandläggare för Lövholmen.  

När det gäller Beckershuset finns det med som alternativ för att bygga en skola för 500 elever. Men inte heller det är spikat, enligt Ann-Sofi Rundquist. Längs vattnet blir det ett stort promenadstråk längs kajen, man har även ritat in ett antal cykelvägar, mötesplatser och parker.  

BILDSPECIAL: 7 nya skisser på framtida Lövholmen

– Det är ett fantastiskt läge och vi vill att den nya stadsdelen ska kännas öppen för alla som bor i närheten, inte en stängd enklav bara för de som flyttar dit, tillägger hon.

Enbart bostadsrätter planeras

Till skillnad från andra större byggen i staden, där politikerna kräver en viss andel hyresrätter, är det i nuläget tänkt att bli enbart bostadsrätter på Lövholmen. En svårighet är att nästan all mark på Lövholmen ägs av privata byggherrar, mest mark äger JM och Skanska, enligt Ann-Sofi Rundquist. Det gör stadens förhandlingsläge svårare.

– Målet är alltid att hälften ska vara hyresrätter, men det kan variera i enskilda projekt. Om det är en väldigt dyr exploatering, som i det här fallet med markföroreningar och flytten av Cementa, kan det bli enbart bostadsrätter för att få ihop ekonomin, säger Jan Valeskog, (S), nytillträtt stadsbyggnadsborgarråd.

– Annars hade det här projektet inte gått att genomföra och det vore synd, tillägger han.

Mycket gifter i marken

En sak som måste lösas innan de kan börja bygga är markföroreningarna.

– Det har bedrivits en långvarig industriell verksamhet på den här platsen vilket gör att det är stora markföroreningar i området. Och börjar man gräva i det finns risk att en del av föroreningarna frigörs och går ut i grundvattnet. Därför är det viktigt att vi gör det här på rätt sätt, säger Ann-Sofi Rundquist.

Därför kommer två så kallade miljökonsekvensbeskrivningar att göras, en där vatten och föroreningar hanteras, en för kulturhistoriska byggnader och platser i området. Andra knäckfrågor som måste lösas tidigt är Cementas flytt, upphävande av strandskydd och planeringen av en ny högstadieskola.    

Planen väntas bli antagen tidigast år 2020. Staden tänker genomföra ett tidigt samråd med remissinstanser och överväger att bjuda in allmänheten till samrådsmöte ganska snart. Detaljplanearbetet för Cementas nya placering i Energihamnen i Värtan startar samtidigt.

Staden vill göra om konstnärshuset i Liljeholmen till grundskola