Ny vy. Så här kommer det se ut från Medborgarplatsen med det nya kontorshuset till höger. Foto: Equator Stockholm

Klart: Omstridd rivning på Södermalm klubbad

Nu är den omstridda rivningen av kontorshuset intill Katolska domkyrkan vid Medborgarplatsen klubbad. Och planen för det nya kvarter som ska ersätta är godkänd. Men fortfarande finns ett flertal kritiska röster.

  • Publicerad 07:20, 27 apr 2018

Under stadsbyggnadsnämndens senaste möte antogs detaljplanen för det nya kvarter som ska byggas intill och bakom kyrkan. Som vi tidigare skrivit ska både kontorshuset och tjänstebostäderna väster om kyrkan rivas och ersättas med en ny högre byggnad. Dessutom ska en ny gångpassage mellan Folkungagatan och Åsögatan anläggas.

Stor rivning planeras vid Medis

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) är positiv till bygget.

– För att få fler mötesplatser och gångstråk passar det här projektet väl in i linje med den översiktsplan vi har där vi vill lyfta delar i City som vi tycker är viktiga. Vi har tagit del av de synpunkter som kommit in och har bland annat sänkt kontorsbyggnaden med en våning, säger Jan Valeskog.

Flera boende i området menar att man inte bör riva ett fungerande kontorshus ur miljösynpunkt och att den nya byggnaden riskerar att överskugga kyrkan och gångpassagen.

– Det är ett ytterst marginellt problem och jag uppfattar inte att det kommer att vara påtagligt, säger Jan Valeskog (S).

Idag är kontorshuset fem våningar högt. Den nya byggnaden kommer variera mellan 5 och 7 våningar – på vissa ställen blir det en snutt av en åttonde våning i form av ett trapphus och en terrass.

"Nya huset blir för högt"

Flera boende är kritiska till att gångpassagen som anläggs kommer vara trång och kännas otrygg. Tony Andersson, handläggare på stadsbyggnadskontoret, tror inte det kommer vara ett problem.

– Som det ser ut idag är passagen privat mark. Det vi gör är att säkerställa att allmänheten får tillgång. Den kommer bli lite smalare än nu, men det är kompromisser vi fått göra. Däremot kommer den få ny belysning och växtlighet för att göra det tryggt, säger Tony Andersson.

Men det finns fler skeptiker. Eftersom katolska kyrkan är blåklassad av Stadsmuseet anser de både att rivningen av det befintliga kontorshuset och höjden på det nya är negativt för kyrkans miljö.

– Vi tycker att man ska sänka huset ytterligare, då skulle det vara mer okej. Vi är även tveksamma till tillbyggnaden vid kyrkan som har ett kulturhistoriskt värde, det blir en förvanskning av kyrkobyggnaden, säger Ylva Blank, enhetschef Kulturmiljö Stadsmuseet.

Även Skönhetsrådet är kritiska till höjden på de nya byggnaderna. De menar att det nya bostadshuset vid kyrkan blir för högt och anser att klockstapeln borde vara den högsta punkten i området.

– Vi menar att det här inte skapar en bättre stadsmiljö och att man inte tagit möjligheten i akt att göra något bra av det här, säger Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef på Skönhetsrådet.

Vy från gården inom Nattugglan 18 med ny bebyggelse. Foto: Equator Stockholm

Vy från Folkungagatan. Ett litet torg bredvid kyrkan och till höger det nya kontorshuset. Foto: Equator Stockholm

Nattbild, passagen mellan kontorshusen. Foto: Equator Stockholm

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.