VAL. Målet med reformen är att ge de äldre fler valmöjligheter, menar kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Klart: Privat hemtjänst släpps in i Botkyrka

Nu är det klart: Botkyrkas äldre kan få välja hemtjänst från privata företag. Men det blir fortfarande inte lika valfritt som i många andra kommuner i Stockholm.

  • Publicerad 15:01, 30 apr 2019

Redan i höstas öppnade den nya mittenmajoriteten för privata alternativ i hemtjänsten. En arbetsgrupp tillsattes och nu har de presenterat sitt förslag till beslut.

Arbetsgruppen föreslår att fem externa aktörer ska få ta sig an 50 procent av den totala hemtjänsten i kommunen.

Botkyrkabor som har rätt till hemtjänst får välja om de vill ha något av de fem godkända företagen eller om de vill fortsätta med den kommunala hemtjänsten.

Skulle det visa sig att de privata aktörerna efterfrågas mer än 50 procent kommer det att utökas successivt.

Frågan om privata aktörer i hemtjänsten har varit en långdragen politisk stridsfråga. Samtliga borgerliga partier gick till val på att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, i äldreomsorgen. Nu blir det inte LOV som införs utan privatiseringen sker istället inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kan styra vilka aktörer som är verksamma

– Arbetsgruppen kom fram till att vi med en LOU-modell kan styra vilka aktörer som är verksamma i kommunen, även idéburna aktörer, och att alla Botkyrkabor ska få möjlighet att välja mellan olika aktörer. Huvuduppdraget och målet för arbetsgruppen har hela tiden varit att de äldres självbestämmande ska öka och de äldre ska få fler valmöjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Botkyrka skiljer sig från de flesta andra kommuner i länet genom att inte tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) i äldreomsorgen. Istället har all hemtjänst skötts av kommunen.

Politikerna ska fatta beslut om att släppa in privat företag i hemtjänsten 6 maj. Om det klubbas ska reformen vara på plats senast 1 januari 2021.

Trygghetslarm och nattillsyn kommer fortsätta vara kommunala.

Nya styret öppnar för privat hemtjänst