Förändring. Nu tar kommunen tag i Lindholmsvägen. Flera trafiksäkerhetsågärder planeras inom det kommande året. Foto: Hege Hellström

Klart: Så ska Lindholmsvägen bli mer trafiksäker

Vilka åtgärder som ska prioriteras på Lindholmsvägen är nu beslutat. Arbetet drar igång redan i höst och först ut är att säkra övergångsställen och komplettera cykelvägen.

  • Publicerad 11:47, 16 okt 2019

Vallentuna kommun har tagit fram förslag på hur man kan göra Lindholmsvägen säkrare och mer framkomlig.

Vallentunas plan för att göra Lindholmsvägen säkrare

Nu godkänner politikerna i plan- och miljöutskottet åtgärdsförslagen.

I dokumentet skriver man att flera saker planeras ske redan under 2019 och 2020.

Det som har högsta prioritet är att säkra alla övergångsställen och passager, komplettera cykelvägen, förbättra sikten, anpassa hastigheter och säkerställa att ersättningsbussar kommer fram.

Hur man ska trafiksäkra övergångsställena och passagerna ska specificeras ytterligare för varje plats, men det kan till exempel bli att man sänker hastigheten, sätter dit farthinder och målar dit nya övergångsställen, enligt trafikstrateg Mimmi Skarelius.

– Tanken är att vi ska börja med de första åtgärderna i höst, säger Mimmi Skarelius.

Justera alla hastigheter

Man ska också se till att den befintliga cykelvägen går genom hela Lindholmen, vilket bland annat innebär att den ska kompletteras med en bit mellan Ica Nära, hembygdsgården och idrottsplatsen.

Längs hela vägen ska kommunen se över och justera hastigheterna.

– I vissa fall, om det är långa sträckor med låg hastighet så kanske det blir aktuellt att höja hastigheten där. Och på andra platser kanske det ska sänkas. Vi får se till vägens karaktär och skapa rätt hastighet för rätt del av vägen, säger Mimmi Skarelius.

Kommunen kommer också prioritera siktröjning och trafiksäkerhet vid korsningar och utfarter, vilket kan innebära att buskage trimmas eller att väglinjer målas om.

Man ska även jobba med att säkerställa att ersättningsbussar kan komma fram under avstängningen av Roslagsbanan. Till exempel finns det behov av ett bra ställe att vända på i Lindholmen, en vändslinga.

På längre sikt planeras också en förlängning av Arningevägen, för att avlasta Lindholmsvägen, och redan nu projekterar man för en rondell vid Lingsbergsvägen/Lindholmsvägen. Den planeras göras i ordning under nästa år, enligt gatu- och parkavdelningen.

Fler åtgärder som planeras

Gång- och cykelvägar

Åtgärda skador i beläggning längs cykelvägen.

Skapa en bättre länk mellan södra Lindholmen och den befintliga cykelvägen söderut

Se över gång- och cykelvägnätet runt Lindholmsvägen för att se vilka länkar som saknas.

Biltrafik

Åtgärda vägens bredd, siktlinjer och trafiksäkerhet vid korsningar och utfarter. Cirka 6 kilometer av vägen kan behöva breddas.

Laga och måla om vägrenen där det behövs

Se till att fartkamerorna kommer på plats (Ligger på Trafikverket)

Cirka 5 - 8 stycken av de 32 korsningarna bedöms vara i behov av ett körfält för vänstersväng. Behovet är störst i Ormsta.

Säkerställ att det finns möjlighet till ridning längs vägen/cykelvägen.

Trafiksäkra skolvägar i Lindholmen och kring Hagaskolan

Säkra korsningen Lingsbergsvägen/Lindholmsvägen

Möjlig cirkulationsplats vid planområde Ormsta/Stensta

Kollektivtrafik

Trafiksäkra och tillgängliggöra busshållplatserna

Källa: Åtgärdsvalsstudie för Lindholmsvägen

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt