Trygghet. Landstinget vill gå vidare med den trygghetssatsning som det har beslutats om i budgeten för SL 2018. Foto: Mostphotos

Klart: SL ansöker om t-banepolis och höjda böter för plankare

Kontrollanter ska få gripa personer som vägrar identifiera sig, väktare ska få bötfälla klottrare och en särskild polisenhet ska arbeta i SL-nätet. Det är några av punkterna som landstinget nu går vidare med för att förbättra tryggheten i kollektivtrafiken.

  • Publicerad 06:50, 8 okt 2018

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslutade på det senaste sammanträdet att gå vidare med den trygghetssatsning i kollektivtrafiken som i somras fastställdes i landstingsbudgeten.

Trafikförvaltningen ska nu föreslå hos regeringen att ”ordningslagen tydliggörs” för att landstinget ska kunna agera och få större befogenheter för att säkerställa tryggheten ”inom ramen för kollektivtrafikens slutna system”.

Det innefattar bland annat en önskan om ett skyndsamt införande av så kallade tunnelbanepoliser, möjligheten för kontrollanter att gripa personer som vägrar att identifiera sig och att ge ordningsvakter möjligheter att bötfälla klottrare.

Det ska även göras en ansökan hos Transportstyrelsen om höjda tilläggsavgifter och utredas hur sanktioner ska kunna införas mot nedskräpning eller överträdelser av SL:s ordningsregler.

"Får se hur man resonerar"

Enligt Björn Holmberg, stabschef vid trafikförvaltning på Stockholms läns landsting, godkändes förslaget med viss oenighet mellan partierna i nämnden.

– Hela syftet med ärendet är att vi ska få utökade befogenheter. Och för att få det krävs ett beslut från högre ort. Det är det vi nu ska ansöka om, sedan får vi se hur man resonerar, säger Björn Holmberg.

När beslutet vunnit laga kraft ska skrivelser lämnas in till regering och berörda myndigheter, något som väntas ske under hösten.

SL har tidigare konstaterat att bötesbeloppen för plankning och ogiltiga färdbevis måste höjas till 2800 kronor för att kontrollverksamheten ska gå runt ekonomiskt. I dag ligger den siffran på 1500 kronor. Men vilken nivå man nu vill höja böterna till är enligt Björn Holmberg ännu inte klart.

– Vi har inte resonerat om det ännu. Även det ska vi ta ställning till senare i höst, säger han.

Blir dyrare att planka