Kristoffer Tamsons (M) kommenterar nya höjningen av SL-kortet som börjar gälla efter årsskiftet 2018/2019. Foto: Sacharias Källdén

Klart: SL-kortet höjs vid årsskiftet

Vid årsskiftet höjs priset på SL:s månadskort igen. Enligt trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) är höjningen nödvändig för att klara SL:s ekonomi.

  • Publicerad 11:10, 13 nov 2018

År 2016 slöts en politisk överenskommelse i landstinget om att höja priset på SL-kortet i två etapper. Vid årsskiftet träder den sista höjningen i kraft och ett månadskort kommer från och med då att kosta 890 kronor.

Justeringen, som StockholmDirekt tidigare har berättat om, står inskriven i den nya landstingsbudgeten som presenterades tidigare i veckan.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) förklarar nu att höjningen är fortsatt nödvändig för att klara ekonomin för kollektivtrafiken i Stockholm.

– Det är ju en del i en bred politisk överenskommelse som handlar om att vi vill säkerställa ordning och reda i kollektivtrafikens ekonomi. Samtidigt som vi på kort sikt kan göra förbättringar för tryggare och punktligare trafik, säger Kristoffer Tamsons.

Här är viktigaste punkterna i budgeten för landstinget i Stockholm 2019

Enligt landstingets budget ska kollektivtrafiken fortsatt finansieras enligt den så kallade 50-50 principen, där hälften av kostnaderna bekostas med skattemedel och den andra halvan med biljettintäkter.

– Det viktigaste är att vi behåller den principen. Det handlar om långsiktiga investeringar som att till exempel bygga sex mil nya spår och en historisk utbyggnad av tunnelbanan. Och då vill vi säkerställa att vi kan göra det på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt så att vi inte skickar vidare de kostnaderna till framtida generationer, säger Kristoffer Tamsons.

HELA LISTAN: Här är SL:s alla nya busslinjer i Stockholm 2019

Spårtrafiken i Stockholm har den senaste tiden drabbats av frekventa förseningar och störningar. Frågan om ytterligare en prishöjning har därför ställts på sin spets bland många resenärer, och flera har reagerat starkt.

"Vansinne", uppger en en resenär. Andra är kritiska till att det sker samtidigt som antalet biljettkontrollanter utökas.

Kristoffer Tamsons säger att arbetet kommer att fortsätta med att försöka säkra driften av kollektivtrafiken i Stockholm.

– Vi kommer fortsätta ligga på Trafikverket som ansvarar för spåren och den regering som blir att de tar sitt ansvar så att vi får den kollektivtrafik vi betalar för som skattebetalare och resenärer. Vi kan inte annat än kräva att de levererar ett bra resultat. Sedan ligger vi ständigt på våra tjänstemän på SL att utveckla och förbättra trafiken, säger Kristoffer Tamsons.

Så mycket har SL-kortet höjts sedan 1971

Oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S), ny trafiktalesperson för Socialdemokraterna i landstinget, anser att det måste ställa ännu större krav på Trafikverket för att säkra pendeltågstrafiken i länet. Han vill nu att trafiklandstingsrådet bjuder in SL:s styrelse och Trafikverket till ett möte för att diskutera vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas.

– Det behövs lösningar på både lång och kort sikt för att kraftigt minska antalet förseningar och inställda avgångar. Många av länets invånare är beroende av fungerande pendeltåg, jag bor själv i Tullinge och drabbades av förseningar i fredags. Nu vill jag se ett större politiskt ansvar och kräver att SL:s styrelse bjuder in Trafikverket så att de får redovisa vilka insatser de tänker genomföra för att Stockholm ska prioriteras högre och pendeltågen gå i tid, säger han.

Några reaktioner på SL:s kommande prishöjning

"Varför höja SL-kortet igen???!!!! Det är redan dyrt. Skandal!!"

" Nu ska SL öka antalet biljettkontroller, det vill säga öka antalet kontrollanter och vakter. Och det kostar många skattepengar. Dessa skall jaga fattiga personer som har inte råd att betala biljetter."

"Vansinne att fortsätta höja avgifterna i kollektivtrafiken i dessa ödestimmar för klimatet."

Kommentarerna är tidgare publicerade på www.stockholmdirekt.se

Visa merVisa mindre