Förbud. Förvaltningsrätten slår fast att tiggeriförbuden i Danderyd, Täby och Lidingö inte strider mot lagen. Foto: Ulrica Andersson

Klart: Tiggeriförbud strider inte mot lagen

Tiggeriförbuden i Täby, Danderyd och Lidingö bryter inte mot några lagar. Det slog förvaltningsrätten fast på torsdagen.

  • Publicerad 16:19, 12 mar 2020

Tiggeriförbuden i både Täby och Danderyd har överklagats till förvaltningsrätten. Men under torsdagen kom beskedet att förvaltningsrätten slagit fast att inget av förbuden strider mot lagen. Därmed fortsätter förbuden att gälla i kommunerna.

–  Det är glädjande att förvaltningsrätten avslår alla överklaganden gällande beslutet om tiggeriförbud på vissa platser. Det visar att beslutet var riktigt och får avgöras av kommunen. Av de som överklagat beslutet är merparten politiskt aktiva som redan reserverat sig i kommunfullmäktige mot tiggeriförbudet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Flera personer överklagar Täbys tiggeriförbud

Förvaltningsrätten skriver i ett pressmeddelande att det som de klagande fört farm inte medför att varken Täby eller Danderyds kommun strider mot någon lag eller annan författning eller att beslutet ska upphävas på någon annan grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen.

Danderydsbon Anita Enflo överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten och hon är besviken över domen som kom under torsdagen.

– Jag tycker det verkar vara en partisk dom där man på alla sätt har försökt hitta argument för att det inte strider mot någon lag. Jag tycker att det för gemene man borde vara självklart att man inte behandlar fattiga människor så här. Jag tycker man borde kolla på lagen, kan det verkligen garantera den enskildes trygghet, säger Anita Enflo.

Anita säger att hon nog tänker gå vidare med ärendet.

– Jag är inte på något sätt tillfredsställd med en sådan här dom. Den skapar en otrygghet och den ger en väldigt dålig känsla för mig i alla fall. För mig är det viktigt att de mänskliga rättigheterna vidhålls.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/danderydsbo-overklagar-tiggeriforbud/reptam!Qgs2ajmZfX50rnaTCIBsFw/

Överklaganden har också gjorts mot Lidingö stads tiggeriförbud men även där fastslår förvaltningsrätten att förbudet inte strider mot någon lag. Och förbudet kvarstår även i Lidingö stad.

Stockholm Direkt