Kan rasa. Området mellan Reimersholme och Pålsundsbron är i fara för skred, enligt staden. Foto: Erik Simander

Klart: Unika småbåtshamnen ska rivas

Rasrisken vid Pålsundet längs Söder Mälarstrand är så allvarlig att stora ingrepp måste göras för att säkra vägen längs den unika båtkanalen. "Ett av de svåraste besluten jag har tagit" uppger trafikborgarrådet.

  • Publicerad 12:09, 1 feb 2018

Det var när staden började titta på ett nytt cykelstråk längs Söder Mälarstrand, från Pålsundsbron till Reimersholme, som rasrisken vid strandpromenaden upptäcktes. Vägen och cykel- och gångbanan utmed Pålsundet riskerar dras ner i vattnet med ett skred, enligt stadens mätningar.

Därför klubbade trafiknämnden i juni en stor insats på hela 130 miljoner kronor för att säkra området, framför allt genom spontning. Arbetet kräver att träd vid kanalen tas ner och att bryggorna på södra sidan rivs och ersätts. När marken stabiliserats ska det byggas nya gång- och cykelvägar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Beslutet har fått stark kritik, bland annat från Skönhetsrådet som anser att den intima kanalmiljön förstörs och ett upprop för att bevara Pålsundet har samlat in 4 800 namn i protest mot planerna. De vill att alternativa lösningar utreds.

Tungt beslut för MP

Även trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), som anklagats för att vilja bygga nya cykelbanor här till varje pris, har in i det sista hoppats att kanalmiljön ska kunna räddas undan stora ingrepp.

Men nu står det klart att staden går vidare med sin ursprungliga plan. Dagens strandlinje kommer till stor del att ersättas med spont, träd måste tas ner och båtbryggor rivas. Det bedöms vara nödvändigt för att stoppa skredrisken.

Så här skriver Daniel Helldén om de stora förändringarna av kanalen.

– Detta ärende är ett av de svåraste besluten jag har tagit under denna mandatperiod. En vacker och uppskattad miljö förändras när vi på grund av påvisat dåliga markförhållanden inte ser andra rimliga vägar än att genomföra de åtgärder som trafikkontoret och berörda konsulter ser som nödvändiga, skriver han i förslaget till beslut.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Byggstart i höst

Ett sista alternativ som utretts är att stoppa tung trafik på den här delen av Söder Mälarstrand för att minska rasrisken, men det bedöms inte räcka för att säkra området.

– Permanent spont är det enda förstärkningsalternativ som gett godtagbart resultat oavsett om trafiken är kvar eller begränsas i olika omfattning, skriver Daniel Helldén.

Ett formellt beslut om Pålsundet tas på kommunfullmäktige den 19 februari. Planen är att sätta igång arbetet i höst. Det kommer sen fortsätta under hela 2019 och början av 2020.

Klassisk båtställe. Här ser vi Långholmsvarvet med Pålsundsbron i bakgrunden på 1950-talet. Foto: Stockholmskällan

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.