I det nya stadskvarteret ska 225 bostäder och förskolelokaler byggas. Foto: ÅWL Arkitekter

Klartecken för bostäder i Rosenlundsparken

225 lägenheter i Rosenlundsparken är redo för byggstart. Mark- och miljödomstolen ger länsstyrelsen rätt som avslog överklagan från ett hundratal södermalmsbors.

  • Publicerad 10:00, 23 dec 2014

Mark- och miljödomstolen slår fast att det stadskvarter med 225 lägenheterna som planeras byggas i Rosenlundsparken ska fortgå.

Efter att kommunstyrelsen i maj i år antog detaltjplanen, överklagade ett hundratal södermalmsbor beslutet.

Länsstyrelsen avslog överklaganden, men södermalmsborna överklagade på nytt. Nu har mark- och miljödomstolen gett Länsstyrelsen rätt - bygget får okej från domstolen. Enligt domen är de 225 lägenheterna en rimlig avvägning mellan intresset mellan att bygga bostäder och att bevara grönytor.

Det är i Rosenlundsparkens nordvästra del som stadskvarteret med 225 lägenheter och förskolelokaler ska växa fram.