Nu har nya t-banan fått grönt ljus. Foto: Sacharias Källdén

Klartecken för bygget av nya tunnelbanan

Ett viktigt tillstånd är nu på plats. En domstol ger nu gula linjen klartecken till byggstart.

  • Publicerad 12:22, 28 maj 2018

Det är mark- och miljödomstolen som nu gett landstinget ett så kallat miljötillstånd för att leda bort inläckande grundvatten under byggtiden av gula linjen mellan Odenplan till Arenastaden i Solna.

Domen gör att bygget får tillstånd att starta genast, men enligt landstinget är byggstarten planerad först till 2019.

Planen klar: Så blir shoppingtunneln under Odenplan

Men tillståndet kommer en rad skärpta villkor kring bullerstörningar och grundvattenpåverkan.

"Med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna till följd av störningar i möjligheterna att utnyttja depån och störningar i trafiken på Arlandabanan, Citybanan, Ostkustbanan och Mälarbanan, finns det inte utrymme för några misstag från landstingets sida när tunnelbanan byggs.