Foto: Region Stockholm/Sweco

Klartecken för nya tunnelbanan i ny dom

Nya tunnelbanan till Nacka och Söderort får klartecken i en pinfärsk miljödom från Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 14:30, 19 jun 2019

För att kunna förlänga blåa linjen söderut, från Kungsträdgården till Nacka och Söderort behöver man leda bort grundvattnet som tränger in när man spränger tunnlarna. För det krävs ett tillstånd, en miljödom, för att undvika skador i omgivningen.

Här sprängs det för nya tunnelbanan

Och i dag fick tunnelbanebygget just ett sånt tillstånd.

Men Mark- och miljödomstolen riktar hårda krav på Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, under byggtiden. Domstolen betonar att bygget sker genom Stockholms mest centrala delar där det finns "bebyggda fastigheter och anläggningar som sammantaget representerar synnerligen betydande ekonomiska värden och bitvis omistliga kulturvärden."

Södermalmsbor överklagar nya tunnelbanan

Vidare skriver domstolen att det "inte finns utrymme för några misstag" när tunnelbanan byggs.

De stränga kraven rör bland annat hur bortledning av inläckande grundvatten ska ske, men också hur mycket arbetena för störa i form av buller och vibrationer.

Vidare har domstolen också beslutat att bygget ska kompensera de naturvärden som går förlorade vid Sundstabacken vid Årstaviken.

KLUBBAT: Så här blir nya t-banan i Stockholm

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och sedan Högsta domstolen.

Härnäst väntas även en så kallad järnvägsplan beslutas, troligen i slutet av sommaren innan det stora bygget kan dra igång på allvar. Det är Trafikverket som beslutar om det.

Även alla detaljplaner som berör tunnelbanan måste vara klara, och där är de som gäller Stockholm överklagade.

Målet är fortfarande att starta arbetet med att spränga arbetstunnlar för nya tunnelbanan i år.

Både FUT och politiska ledningen i Region Stockholm vill avvakta att kommentera domen närmare innan de hunnit analysera villkoren ordentligt men de välkomnar beslutet.

– Detta är ett glädjande besked. Vi har nu klartecken för en viktig del av tunnelbanebygget. Det innebär att den största utbyggnaden av tunnelbanan på över 40 år kan gå vidare och att vi snart kan se spadar i marken från Kungsträdgården till Nacka och Söderort, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL i ett pressmeddelande.

Nya blåa linjen mot Nacka och Söderort

Sex nya stationer ska byggas:

Sofia

Hammarby kanal

Sickla

Järla

Nacka

Slakthusområdet.

Station Gullmarsplan kommer att få en ny plattform.

Tunnelbanan ska löpa under mark hela den nya sträckan.