Kiosk. Klassiska Sippans kiosk kan återuppstå i ny tappning på Odenplan Foto: Sacharias Källdén

Klassisk kiosk kan återuppstå på Odenplan

Delar av klassiska Sippans kiosk som skulle återuppstå på Odenplan efter ombyggnaden slarvades bort och de sparade delarna är i dåligt skick. Nu kan dock en "samtida tolkning" av byggnaden byggas på torget.

  • Publicerad 19:00, 22 aug 2019

Sippans kiosk stod på Odenplan fram till 2009. Då plockades den ner i samband med att bygget av Citybanan inleddes. Dåvarande stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal (M) lovade dock att den skulle byggas upp igen och delar av kiosken sparades.

Men efter flera turer stod det 2014 klart att det inte skulle bli så. I beslutet stod dock inget om att delarna skulle sparas. Några få delar sparades ändå eftersom de ansågs ha historiskt värde.

– Sippans kiosk var i väldigt dåligt skick när den skulle tas bort från platsen. Kiosken var platsgjuten i betong och stora delar blev till pulver. Uppdraget var egentligen inte att spara något av kiosken men några få delar sparades på ett lager, sa Victoria Grönros Zimmerman på exploateringskontoret till VasastanDirekt för två och ett halvt år sedan.

Stadens tabbe – har slarvat bort klassiska kiosken

De delarna är dock i dåligt skick men nu finns en ny plan. En person har ansökt om bygglov för att få bygga en ny kiosk i sydvästra delen av torget på Odenplan, alltså i höjd med torghandeln. Byggnaden beskrivs i tjänsteutlåtandet som "en samtida tolkning av Sippans kiosk med stöd i den ursprungliga byggnaden med de karaktäristiska skyltarna och triangelform". Den håller sig inom 20 kvadratmeter och fem meter i höjd.

Skönhetsrådet anser inte att förslaget har tillräckligt goda kvaliteter för att man ska tillstyrka det. Stadsbyggnadskontoret gör dock bedömningen att föreslagen byggnad är planenlig och föreslår för stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov. Ärendet tas upp på nämnden på torsdag 29/8.