Mälaräng. I går klubbades planerna för den nya stadsdelen. Foto: Kirsh+Dereka (illustration)

Klubbat: 1100 nya bostäder i Bredäng

Gentrifieringsoro, budgetdribbel och fler bostadsrätter. Det blev en lång och stundvis het debatt när flera byggprojekt i Skärholmen skulle klubbas i kommunfullmäktige under gårdagen.

  • Publicerad 11:52, 3 sep 2019

I går kväll klubbades planerna för Mälaräng – den nya stadsdelen som ska knyta ihop Bredäng med Mälarhöjden, Fruängen och Västertorp – slutligen av kommunfullmäktige.

Totalt handlar det om 1100 nya bostäder med butikslokaler i bottenvåningarna, en ny F–9-skola och en förskola, samt nya parker och gator som ska få plats där trafikplats Bredäng i dag tar upp en stor del av ytan.

Så långt är den grönblå majoriteten och oppositionen rörande överens: Stockholm och Skärholmen behöver fler bostäder. Men åsikterna går isär när det gäller boendeformen.

I det reviderade projektförslaget, som klubbades igenom under kvällen, hade antalet hyresrätter minskat.

– Ni har drivit att det ska vara 50 procent hyresrätter, men när det ger minussiffror blir det problematiskt. Därför går vi nu upp till 57 procent bostadsrätter, förklarade stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och vände sig till oppositionen som dock var måttligt imponerad av svaret.

– Det finns en risk att särskilt kvinnor med svag ekonomi får sämre möjligheter att hitta en bostad, sa till exempel Madeleine Kaharascho Fridh (Fi).

Färre hyresrätter ledde till het debatt i KF

Färre hyresrätter i hela 127

Området Mälaräng är ett av de största som planeras i projektet Fokus Skärholmen – stadsbyggnadsprojektet vars mål är cirka 6500 nya bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng.

Att antalet hyresrätter nu minskar i Mälaräng är en del av ett större omtag som den grönblå majoriteten gör i projektet – ett beslut som också klubbades under gårdagen.

Färre nya hyresrätter byggs i Skärholmen

– När det första inriktningsbeslutet om Fokus Skärholmen togs för två år sedan gjordes det utan att det tagits fram ordentliga ekonomiska kalkyler. Vi tänker inte forcera igenom ett projekt som går med underskott när det finns möjlighet att vända det, sa Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden.

Tricket för att göra detta är bland annat att flytta vissa utgifter till andra nämnder. Och att minska det totala antalet hyresrätter som planeras i 127-området från 50 till 43 procent.

– Då förbättras nettonuvärdet från minus 237 miljoner kronor till plus 62 miljoner kronor, sa Johan Nilsson.

Så klart möttes det av protester från oppositionen. Både Emilia Bjuggren (S) och Klara Lindblom (V) tryckte på att projekt i ytterstaden borde kunna få gå med minus och bekostas av projekt i den attraktiva innerstaden som ofta är plusaffärer för staden.

Ett räknesätt som Nilsson inte gav mycket för.

– Jag tycker att man ska sträva efter att alla exploateringsprojekt ska bära sig själva, sa han.

Oro för gentrifiering

Vad blir effekten av att färre hyresrätter ska byggas, samtidigt som ombildningar till bostadsrätter tillåts och privata hyresvärdar höjer hyrorna i samband med renoveringar, undrade Skärholmspolitikern Salar Rashid (S) retoriskt.

– Vi går mot en gentrifiering och det är ett faktum att färre unga Skärholmsbor kommer kunna flytta hemifrån och färre kommer kunna flytta till Skärholmen, sa han och riktade sig till stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Larsson menade att det även i fortsättningen kommer finnas gott om hyresrätter i Skärholmen.

– Vi drar inte ner på ambitionen med Fokus Skärholmen. Vi ser bara till att vi kan betala för det, sa han.

Så kan Bredängs nya stadsdel se ut

Torg. Den nya bebyggelsen mot Bredängsvägen inspireras av den ”klassiska stenstaden” och ska bilda ett torg och en entré till Mälaräng. Foto: Vera Arkitekter (illustration)

Skola. Vid Slättgårdsvägen planeras en ny F–9-skola för 900 elever. Foto: Tengbom (illustration)

Här, inom det lila området, planeras den nya stadsdelen Mälaräng. Trafikplats Bredäng, som idag tar upp en stor del av ytan, måste byggas om till en fyrvägskorsning för att planen ska bli verklighet. Foto: Stockholm stad