Byggs. Projektet som nu vunnit laga kraft ligger vid Ballongberget, mitt emot Mall of Scandinavia. Foto: Archus Arkitekter

Klubbat: 230 bostäder kan byggas vid Ballongberget

Efter många turer har nu detaljplanen för det planerade bostadsprojektet vid Ballongvägen vunnit laga kraft. Snart kan bygget av bland annat 230 lägenheter starta.

  • Publicerad 12:15, 21 jan 2020

Tidsplanen i dagsläget är att inflyttning ska kunna ske 2023 eller 2024

Efter flera år och många turer står det nu klart att Skandia fastigheters projekt vid Ballongberget vid Arenastaden, har tagit ett rejält kliv mot byggstart.

Byggstart vid Ballongberget i höst

Redan för flera år sedan sjösattes de första planerna. En del i att projektet har dragit ut på tiden handlade om detaljplanen för området.

Bantad plan för Ballongberget

Nu står det klart att den nya detaljplanen godkänts, som bland annat innehåller bostäder, parkeringsplatser, kontorslokaler eller hotell.

– Det kan bli både bostadsrätter och hyresrätter, säger Bo Jansson, fastighetschef på Skandia fastigheter.

Projektet planeras att byggas i tre etapper där två av dem består av sex- eller sjuvåningshus samt garageyta och cykelparkering under jord. Planen är att bygga ungefär 230 lägenheter.

Bo Jansson kan i dagsläget inte säga något om hur många som blir bostads- respektive hyresrätter, det är inte helt spikat.

– Men det rör sig om övervägande bostadsrätter, säger han.

När spaden väl är i marken väntar några års byggande.

– Tidsplanen i dagsläget är att inflyttning ska kunna ske 2023 eller 2024, säger Bo Jansson.

I den tredje etappen planeras en yta på 10 000 kvadratmeter bebyggas. Tanken är hotell eller kontor samt LSS-lägenheter för de med funktionsnedsättning som beviljats sådant boende.

Den del som kommer att byggas först är garagedelen, där är Bo Janssons förhoppning att bygget kan starta under nästa år.

Stockholm Direkt