Illustration. Så här är det tänkt att vyn från Bällstaviken österut ska se ut. Foto: Lindberg Stenberg Arkitekter

Klubbat: 370 nya bostäder i Mariehäll

På måndagens kommunfullmäktige klubbades planerna på nya bostäder i södra Mariehäll, intill Ulvsunda industriområde. Här planeras för 370 nya bostadsrätter.

  • Publicerad 11:35, 20 jun 2019

Projektet heter Masugnen 5 och 7, och ligger mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen. Tanken är att husen ska vara sex till nio våningar höga. I norra delen av området planeras det för punkthus, och i södra delen blir det mer kvartersstruktur. Även en förskola, park och på sikt en gång- och cykelbro över Bällstaviken planeras att byggas. Nu har detaljplanen klubbats igenom, och om inga överklagande sker förväntas förslaget vinna laga kraft om några veckor.

– Det är lite svårt att säga när byggstart kan ske, jag ska träffa byggaktörerna nästa vecka. Vi har sett en nedgång av bostadsrättsbyggen på grund av rådande konjunkturläge. I praktiken har vi totalt 19 000 bostäder i färdiga planer, varav 5000 bostäder skulle kunna sättas igång direkt, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

LÄS ÄVEN: 770 bostäder i Mariehäll stoppas

Grannprojekt stoppades

I december förra året stoppade Länsstyrelsen byggprojektet Archimedes där 770 bostäder var tänkt att byggas i området runt Karlsbodavägen och Gårdsfogdevägen. Anledningen var att undersökningar visat att det fanns flera klorerade kolväten i marken som är cancerframkallande och har egenskaper som gör att de i gasform kan tränga in i byggnader.

Men Joakim Larsson menar att projektet Masugnen inte kommer påverkas av stoppade Archimedes.

– Enligt de undersökningar som vi fått hittills är förutsättningarna utredda och visar att projektet är genomförbart, och att det går alldeles utmärkt att bygga här.

Område. I det rödmarkerade området är det tänkt att de 370 bostäderna ska stå. Foto: Lindberg Stenberg Arkitekter