Kvar. Det blir Fryshuset som även i fortsättningen kommer få driva fritidsverksamhet i Skärholmen. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus (arkivbild)

Klubbat: Fryshuset kvar i Skärholmen

Nu är det klart vem som kommer ha hand om fritidsverksamheten i Skärholmen kommande år. Och det blir Fryshuset, som återigen vann upphandlingen.

  • Publicerad 13:49, 20 jun 2019

Det blir stiftelsen Fryshuset som även i fortsättningen kommer driva fritidsgårdarna i Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg. Det klubbade Skärholmens stadsdelsnämnd på sitt senaste sammanträde.

– Det känns som ett stort förtroende att vi nu kan få fortsätta i sex år till. Vi vill alltid bli bättre och då är kontinuiteten en fördel, säger Kent Lindgren, verksamhetschef för Fryshuset Skärholmen.

Ska heta fritidsgårdar

Även om mycket kommer vara sig likt kommer en del saker att ändras. Fritidsgårdarna, som tidigare har kallats för mötesplatser och träffpunkter, ska för att minska förvirring framöver kallas för just fritidsgårdar. Och deras öppentider ska utökas.

– Speciellt på Ungdomens hus i Skärholmen kommer vi ha bättre öppettider på helgerna och samtidigt göra en satsning på de äldre ungdomarna. Det innebär inte att vi kommer stänga ute dem som är mellan 12 och 15 år, utan att vi ska låta de äldre styra mer under vår ledning och arrangera aktiviteter, fester, filmvisningar och debatter för de yngre, säger Kent Lindgren.

Foto: Claudio Britos

Mer fokus ska också läggas på att få fler tjejer till fritidsgårdarna och öka tryggheten där.

– Vi vill också jobba mer med den problematik som finns kring utsatta områden och se vad stiftelsen Fryshuset kan bidra med. Jobba våld- och brottsförebyggande och emot machokulturen och samtidigt hjälpa ungdomar att hitta sina passioner i livet och få jobb, säger Kent Lindgren.

Inget för äldre ungdomar i Sätra

Något som efterfrågats länge har varit en mötesplats för äldre ungdomar i Sätra, en fråga som blivit extra aktuell efter de våldsamma händelserna som skakade stadsdelen i april när tre unga män mördades.

I dag är bara de under 15 år välkomna till stadsdelens fritidsgård.

– Det kommer inte att förändras som det ser ut nu. Vi har sagt att vi är beredda på att ta oss an ett större uppdrag i Sätra, men i stadsdelens förfrågningsunderlag är det bara upp till 15 år. Så vi kommer jobba med det uppdrag vi har, men har pratat om att ha ett närmare samarbete med Sätraskolan för att se om vi kan göra något mer. Och vi kommer fortsätta jobba för att ungdomar ska känna sig trygga att röra sig utanför sina egna stadsdelar, säger Kent Lindgren.

Två tävlade om uppdraget

Förutom Fryshuset tävlade ytterligare ett företag om att vinna upphandlingen. Men när de två jämfördes tyckte stadsdelen att Fryshuset var bättre, bland annat när det kom till normmedvetenhet och mångfaldsarbete och Fryshusets verksamhetsmål.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

Här får hbtq-ungdomar sitt egna häng

Foto: Claudio Britos

Politiskt känslig fråga

Det var 2011 som dåvarande alliansen fattade beslutet att lägga ut den tidigare kommunala fritidsverksamheten på entreprenad. Efter två stormiga år blev det till slut Fryshuset som fick uppdraget.

När det 2014 blev maktskifte i staden ville de rödgröna återta verksamheten i kommunens regi. Men efter kraftiga protester tvingades de backa från beslutet.

När det förra året återigen var dags för upphandling yrkade Socialdemokraterna på att även stadsdelen skulle lägga ett anbud i upphandlingen, något som röstades ned.