Beslutat. Nu får barn till föräldralediga vara högst 30 timmar i veckan på förskolan. Foto: Karin Nilsson

Klubbat: Rätt till heltid i förskolan tas bort

Den omdiskuterade och hårt kritiserade heltidsreformen, att barn med föräldralediga föräldrar får gå heltid, i förskolan tas bort. Det beslutades i KF under måndagskvällen. Redan 1 februari ska de nya reglerna börja gälla.

  • Publicerad 19:01, 28 jan 2019

Rätten till heltid även för barn vara föräldrar är föräldralediga med ett syskon, vilket i praktiken innebär upp till 60 timmar i veckan, klubbades av det rödgrönrosa styret i Stockholm i december 2016. Beslutet fick snabbt stark kritik från alliansen i Stockholms stad som lovade att riva upp regeln om de fick makten. Många förskolor vittnade också om att barngrupperna blev större utan att personalbemanningen utökades eller några nya pengar tillfördes.

Men nu är reformen historia.

Föräldrar pressade politikerna om förskolan

Under årets första möte i kommunfullmäktige beslutades att tidigare regler ska gälla, där barn till föräldralediga med annat barn ges rätt till plats i förskola om max 30 timmar per vecka. Enligt skolborgarrådet Lotta Edholm (L) är det ett beslut som varit efterlängtat av många, inte minst av de som arbetar inom Stockholms förskola.

– Jag har fått tiotals mejl från ibland hela arbetslag som välkomnar den här förändringen, sa hon i kommunfullmäktige under måndagskvällen.

Enligt Utbildningsförvaltningen berörs cirka 5 000 barn i staden av reformen. Beslutet innebär att rätten till heltid försvinner redan från den 1 februari. 

Nu försvinner rätt till heltid i förskolan i Stockholm

Nya avgifter för förskolan

Maxbeloppet för heltid höjs med 43 kronor till 1425 kronor i månaden för första barnet.

För andra barnet blir höjs maxtaxan med 28 kronor, till 950 kronor.

För tredje barnet blir det nya taket en höjning med 14 kronor, till 475 kronor, skriver SVT.

Även det klubbades under måndagskvällen och börjar att gälla den 1 februari.