Klubbat. Den nya godsplanen är antagen i Stockholms kommunfullmäktige. Foto: StockholmDirekt

Klubbat: Smutsiga lastbilar ska bort från stan

Mer samlastning, fler leveranser på nätterna och via sjövägen. På måndagskvällen antog Stockholms stad en ny plan för att minska de tunga transporterna med lastbilar.

  • Publicerad 20:28, 26 nov 2018

Nu har den nya godstrafikplanen som StockholmDirekt skrivit om tidigare, klubbats i kommunfullmäktige. Beslutet fattades på mötet i Stadshuset på måndagskvällen.

En stor del handlar om att försöka minska de tunga transporterna under dygnets mest intensiva timmar.

– Listan på aktiviteter kommer att utökas under hela mandatperioden. Det här kommer att vara en flexibel plan som anpassas i takt med teknikutvecklingen, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Ny plan ska få bort tunga lastbilar från centrala Stockholm

Bland annat planerar man projekt med att testa att flytta att köra byggmassor och gods på vattnet istället för med lastbilar, tysta godstransporter på nätterna och utöka försöken med samlastning.

Fjärrstyrning av transporter

Staden ska även fortsätta arbetet med att utveckla ”geofencing”, möjligheten att kunna ”fjärrstyra” när och hur varor ska levereras. Systemet kan också verka terrorförebyggande eftersom man ska kunna till exempel styra hastigheten på lastbilarna.

Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) är positiv till den nya planens intentioner och anser att den kräver en snabb utbyggnad av trafikleden Tvärförbindelse Södertörn.

Delar av godstrafikplanen

Fler testprojekt för tung trafik på nätterna samt nya regler.

Utveckla samlastningsprojektet som går under namnet #älskadestad och som innebär att en ellastbil kör varorna den sista biten i City.

Fler lätta elfordon ska användas för transporter den sista kilometern.

Starta pilotprojekt för sjötransport av både byggmassor och gods.

Utveckla geofencing.

Se över lastplatser och fordonsbegränsningar.

Bevara kajer som är av störst vikt för godstransporter.