Hornsgatan. Här införs miljözon 2 nästa år. Foto: Andreas Enbuske

Klubbat: Stockholm inför miljözon på Hornsgatan

Förra gången frågan togs upp drog oppositionen i handbromsen. Men i kväll klubbade kommunfullmäktige igenom införandet av miljözon 2 på Hornsgatan på Södermalm.

  • Publicerad 19:57, 2 sep 2019

Redan den 17 juni i år väntades kommunfullmäktige besluta om att införa miljözon på Hornsgatan från och med den 15 januari 2020. Men oppositionen ville annat och yrkade på en så kallade minoritetsåterremiss, vilket resulterade i att ärendet skickades tillbaka till tjänstemännen.

Men under måndagskvällen klubbades slutligen beslutet i Stadshuset.

Inget beslut om miljözon på Hornsgatan

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menade att det är nödvändigt att använda de verktyg som finns att tillgå för att få ned utsläppen.

– Det är på tiden att stadens mest utsatta gata blir av med de gamla bilarna, sa han bland annat.

Förslaget kritiserades dock av oppositionen som menade att införandet riskerar att resultera i ett högre koldioxidsläpp eftersom fler köper bensinbilar av rädsla för att dieselbilar inte kommer vara tillåtna.

Men den oron hindrade alltså inte att beslutet klubbades igenom.

Färre hyresrätter ledde till het debatt i KF

Det här är Miljözon 2

1 januari 2020 utökas kommunernas möjlighet att införa ytterligare två miljözonsklasser, miljözon klass 2 och 3.

För att få köra i miljözon 2 krävs att bensin- och dieselbilar tillhör utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6 (i huvudsak bilar som är nyare än september 2009).

Miljözonen på Hornsgatan är tänkt att omfatta samma sträcka som det nuvarande dubbdäcksförbudet. Det kommer dock att vara tillåtet att korsa Hornsgatan med utsläppsklass Euro 4 och lägre.

1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i miljözon 2 (i huvudsak bilar som är nyare än september 2015).