Holger Everitt, lärare på Knutbyskolan Foto: Anna Wettergård

Knutbyskolan larmar om brist på pengar

Personal på Knutbyskolan i Rinkeby har, tillsammans med personal från Askebyskolan och Kvarnbyskolan, skrivit ett brev till Stockholms kommunfullmäktige där de larmar om en akut brist på pengar. "Detta kan bara sluta med katastrof", skriver de i brevet.

  • Publicerad 07:00, 15 mar 2019

– Vi har fått nerdragningar i tre år i rad. Det säger Lena Hellström, rektor på Knutbyskolan. Hon fortsätter:

– Totalt handlar det om 4,9 miljoner kronor på tre år. Som kompensation har vi fått bidrag på 600 000 för nyanlända och några hundra tusen i stadsbidrag. Men det är bara småpotatis som vi får tillbaka. Vi har behövt dra ner på tio - tolv tjänster på tre år. Det handlar om lärare, assistenter och omsorgspersonal. De som är kvar går på knäna.

En av dem som är kvar är Holger Everitt, lärare på Knutbyskolan.

– När jag först fick höra om nerdragningarna trodde jag att det var en miss i beräkningarna; det är ju svårt att fördela pengar till stadens alla skolor. Men det fortsatte.

Han berättar att till sist gick det helt enkelt inte att hålla den nya budgeten. Då gick staden in och tog över ekonomin och avskedade tre elevassistenter på ett bräde, utan förvarning. I kombination med de förlorade lärartjänsterna är situationen nu ohållbar, berättar han.

– Vi har tappat så mycket personal. Det är väldigt kännbart.

Brev till utbildningsnämndens ordförande

Så han, tillsammans med representanter från Askebyskolan och Kvarnbyskolan, skrev brev till utbildningsnämndens ordförande Lotta Edholm. Men, berättar han, svaret var att beräkningarna ser ut som de ska. Att det ser ut som det gör eftersom Rinkeby har ett allt bättre socioekonomiskt läge för varje år som går.

– De som bor här är inte längre första eller andra generationens invandrare, och räknas inte längre. Och vi har inte många nyanlända, eftersom de omfördelas till innerstadens skolor. Men vi har ju samma problem ändå. Polisen definierar fortfarande Rinkeby som ett utanförskapsområde.

– Det viktigaste för att hindra rekrytering till kriminalitet är skolan. Det behövs mycket personal, många elevassistenter. Det funkar inte med 28 elever i varje klass. De här barnen behöver få en ordentlig utbildning, och idag är det många som inte får det.

Ohållbar situation för lärarna

Han berättar att den personal som är kvar på skolan har hamnat i en ohållbar situation.

– Vi slår knut på oss själva. Förbereder lektioner på dagar, nätter och helger. Det är inte en lektion som ska förberedas till varje tillfälle utan tre - fyra stycken, eftersom eleverna ligger på så olika nivåer kunskapsmässigt.

– Det är en katastrof. Vi sover dåligt, vi är överansträngda. Vi vet inte hur vi ska klara av vår arbetsdag när vi kommer hit på morgonen. Ibland går det och ibland går det inte. Ibland blir det förskräckliga problem här, och eleverna far illa. Man får verkligen vara på helspänn.

Och även om situationen redan idag är ohållbar, kan det bli värre, är han rädd.

– Det läskiga är om personalen som har varit här i tio / tjugo år börjar försvinna. Det tar decennier att bygga upp en fungerande lärarkår. Men det går fort att riva ner.

Brev till hela kommunfullmäktige

Så han och kollegorna skrev ytterligare ett brev, denna gång till hela kommunfullmäktige. De berättade om problematiken och avslutade med "Detta kan bara sluta med en katastrof!".

Men svaret blev att privatpersoner inte kan lyfta frågor i kommunfullmäktige. Så nu står hoppet till att någon politiker gör det. Och under tiden fortsätter Holger Everitt och hans kollegor att kämpa.

– Vi får väl se vad som händer. Sista ordet är inte sagt.

Även rektor Lena Hellström vill ha besked från politikerna.

– Vi vill ha svar på vad man har tänkt från politiskt håll. Hur ska utanförskapet minska, när man gör nerdragningarna på skolorna i hela Järva?

Politikern: det stämmer inte som de säger

Vi hörde av oss till skolborgarrådet Lotta Edholm (L) och frågade om hon hade något lugnande besked att komma med till Knutbyskolan. Hon håller inte med Knutbyskolans rektor om att de skulle ha tvingats dra ner på personalen.

- Att Knutbyskolan tvingats dra ned på en stor del av personalen stämmer inte, men skolan har en något lägre totalbudget vilket beror på tre olika faktorer. För det första så har Knutbyskolan minskat i antal elever de senaste åren, motsvarande mer än en hel klass. För det andra så har nyanlända elever placerats ut i hela staden, vilket är avgörande för integrationen. För det tredje så har Knutbyskolan det femte högsta socioekonomiska beloppet per elev i hela Stockholm. Under 2018 när de gick med underskott fick de över 47000 kr i socioekonomisk ersättning per elev utöver ordinarie skolpeng, som ligger på ungefär 60000 kr per elev. De hade då över 100 000 kr per elev, istället för 60000 kr jämfört med andra skolor. Skolor med extremt högt socioekonomiskt tillägg är självklart extra känsliga för ett minskat elevantal.

Vi frågade också Lotta Edholm om hon tycker att det är viktigt att satsa på skolan i utanförskapsområden:

- Jag anser att det är oerhört viktigt att skolor i utanförskapsområden får extra resurser och Stockholms stad har en av landets starkaste socioekonomiska omfördelningar. Knutbyskolan får också av den anledningen det femte högsta beloppet i staden, 30 % av deras budget är just socioekonomisk ersättning. Det viktiga är dock att pengarna faktiskt används till insatser som gör skillnad, och det kommer Knutbyskolan nu få hjälp av utbildningsförvaltningen att se till. Det är elevernas kunskapsresultat som ska stå i fokus i alla skolor, så också i utanförskapsområden.

Knutbyskolan Foto: Anna Wettergård

Askebyskolan, Kvarnbyskolan och Knutbyskolan

De tre skolorna ligger samtliga i Rinkeby, och personal från de tre skolorna har gemensamt skrivit två brev. Ett till skolborgarrådet Lotta Edholm (L) och ett till kommunfullmäktige.

Brevet till kommunfullmäktige avslutas med:

Stockholms skolnämnd navigerar i väldigt farliga vatten med hjälp av ett felaktigt sjökort. Detta kan bara sluta med en katastrof! Därför ber vi kommunfullmäktige att ändra principerna för hur bidrag till skolor fördelas så att skolor i definierade utanförskapsområden får alla resurser som behövs för att hinda ännu en generation att fastna i kriminalitet.