KÖBILDNING. Väsbyborna är inte nöjda med omledningen av trafiken sedan Mälarvägen stängdes av den 10 oktober för ombyggnad fram till 2021. Foto: Privat

Köer redan på E4 sedan Mälarvägen stängts av

Köer, kaos och klagomål. Avstängningen av Mälarvägen i Upplands Väsby och omledningen av trafiken har gått långt ifrån smärtfritt.

  • Publicerad 11:30, 30 okt 2019

Kaos. Och så ska det vara i 2 år. Tycker att vägen kunde dras på ett säkrare sätt.

Den 10 oktober stängdes Mälarvägen av för byggprojektet Fyrklövern och trafiken leddes om via Hotellvägen. Anledningen är att vägen ska bli en stadsgata, med gång- och cykelvägar.

En omledning som väckt en hel del reaktioner.

Enligt Kenneth Ledin, huvudprojektledare för infrastrukturarbetena inom Fyrklövern, har kommunens kontaktcenter fått in i genomsnitt tre klagomål per dag 10–17 oktober.

– De flesta klagomålen handlar om köer i trafiken runt Glädjens trafikplats och korsningen Mälarvägen/Husarvägen, på grund av det trafikljusövervakade övergångsstället över Hotellvägen. Där har vi nu justerat ner tiden på det bevakade övergångsstället, men fler åtgärder undersöks och förbättringsarbetet är inget vi slutar med förrän vi är klara, säger han.

Fler missnöjda

Men alla som är missnöjda hör inte av sig till kommunen. När Vi i VäsbyDirekt frågade i Facebookgruppen "Det är i Väsby det händer :-)" hur Väsbyborna uppfattat omläggningen lät svaren inte vänta på sig.

"Kom från stan på motorvägen i förra veckan och det var kaos och totalstopp i hela Glädjens cirkulationsplats. Rent livsfarligt att man byggt så att det kan korka igen avfarterna från motorvägen. Numera kör vi alltid omvägen till Stäketleden i rusningstrafik. Blir rejäl omväg och dåligt för klimat och plånbok", skriver en medlem.

Någon lyfte att de oroar sig för hur det ska påverka blåljuspersonal vid utryckningar i rusningstid. En annan pekar på övergångsstället vid Vilunda som "största boven i kaoset".

"Den måste bort. På andra plats kommer folks bristande kunskaper i hur man framför ett fordon. Bara den lilla detaljen som blinkers så skulle det flyta bättre. Omläggningen är nödvändig för bygget."

"Störningarna har minskat"

Fyrklöverns projektledare Kenneth Ledin säger dock att störningarna mot Glädjens trafikplats minskat, sedan man justerade trafikljuset på platsen.

– Vi har kontakt med Trafik Stockholm som bevakar på- och avfarter vid Glädjens trafikplats för att ha koll på när, var och varför det korkar igen så att vi utefter den informationen kan vidta eventuella åtgärder, säger han.

I samband med avstängningen har det gjorts nya busshållplatser och övergångsställen (se mer i faktaruta). Det ska också göra att trafiken flyter på bättre.

– Ett nytt övergångsställe håller på att byggas från Kavallerigatan över Husarvägen som blir trafikljusövervakat. Det befintliga övergångsstället vid Hotellvägen har justerats i tidsintervall för att minska köer. Det i dag oövervakade övergångsstället på Ardennergatan kommer också bli trafikljusövervakat och en busshållplats på Ardennergatan har lagts till för resor i västlig riktning, säger Kenneth Ledin.

Nu stängs Mälarvägen av – fram till 2021

Så påverkas korsningen Husarvägen/Mälarvägen/Ekebovägen

Under byggtiden kommer det vara rörigt i korsningen Husarvägen/Mälarvägen/Ekebovägen.
Tidigare gick det bara att korsa Mälarvägen via övergångsstället vid Dragonvägen. Husarvägen korsas via gångtunneln precis innan Kyrkvägen.

Under vecka 43 planerades det för ytterligare ett övergångsställe över Husarvägen från Kavallerigatan.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

Busshållplatser flyttar

Hållplatsen Ardennergatan

Hållplatsen har flyttat cirka 100 meter söderut, det vill säga närmare utfarten från Ardennergatan.
Hållplatsen Ekebovägen

Hållplatsen i riktning Arninge, Bredden och Rotebro har flyttat 75 meter österut mot E4:an. Hållplatsen i riktning mot stationen har flyttat från Mälarvägen in på Ekebovägen. Den ligger ungefär vid infarten till Cirkle K. Den nås via gångtunneln under Mälarvägen om du kommer från Vilundaparken.
Hållplatsen Norra berget

Hållplatsen kommer flyttas cirka 50 meter västerut, det vill säga närmare djursjukhuset under hösten 2019.
Hållplatsen Vilundaparken

Både söder- och norrgående hållplats har flyttat cirka 150 meter norrut, det vill säga närmare Vilundaparkens entré än tidigare

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

HOTELLVÄGEN. Det har varit problem med köbildning från E4 och upp på Hotellvägen för den som ska till centrala Väsby. Foto: Jonny Andersson

Stockholm Direkt