BRINNER. En hel radhuslänga står i brand i Viksjö. Foto: Mostphotos

"Kommer låta taket brinna av"

En omfattande brand pågår i en radhuslänga i Järfälla. Enligt räddningstjänsten är sju tvåvåningsfastigheter drabbade och byggnaden uppges vara helt övertänd. Nu pågår ett intensivt arbete med att begränsa spridning. De drabbade har även samlats i en lokal i närheten för krishjälp.

  • Publicerad 08:01, 1 apr 2019

Vid 07-tiden på måndagsmorgonen fick SOS larm om en radhusbrand på Forellgränd i Viksjö i Järfälla.

Brandbilar från flera stationer skickades ut, och väl på plats konstaterades det att branden var fullt utvecklad och att byggnaden var övertänd.

– Det är en kraftig brand. Den har spridit sig i hela radhuslängan, säger Hans Eriksson, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Totalt elva enheter från fem stationer arbetar just nu med släckningen. På plats finns även två ledningsenheter.

– Man inriktar sig på att begränsa branden och se till att den håller sig inom den drabbade radhuslängan, säger Hans Eriksson.

Radhuslängan består av sju tvåvåningsfastigheter. Enligt Hans Eriksson kommer dessa få brinna ner till betongkonstruktionen. Därefter inleds eftersläckningsarbetet.

"Kommer låta taket brinna brinna av"

Vid 08.28-tiden meddelade brandingenjören på plats att spridningsrisken till omkringliggande byggnader bedömdes som liten.

– Det är gynnsamma vindriktningar. Så man kommer att låta taket brinna brinna av. När man verkligen ser att det är betongbjälklag och branden kan dämpas blir det eventuellt aktuellt med restvärdesräddning av de inventarier som går att komma åt, säger Hans Eriksson.

Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden. De drabbade boende har evakuerats och samlats i en närliggande lokal där de får krishjälp, både av polis och kommunen.

Den initiala prognosen var vid 07-tiden att släckningsarbetet skulle pågå i fyra timmar. Enligt Hans Eriksson ser den planen ut att kunna hållas.