Förlust. "Ett antal verksamheter inom både äldreomsorgen och på funktionshindersområdet går med underskott", säger Karl Henriksson (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande. Foto: Mostphotos

Kommunal hemtjänst riskerar nedläggning

Trots dålig ekonomi får hemtjänsten och Huddinges LSS-boenden mer pengar att röra sig med nästa år. Samtidigt kan flera av kommunens förlusttyngda verksamheter inom vård och omsorg tvingas lägga ner – om de inte styr upp sin ekonomi.

  • Publicerad 11:45, 15 nov 2019

Den borgerliga koalitionens budget för 2020 innebär i praktiken att alla nämnder måste hitta sätt att spara in pengar. För vård- och omsorgsnämnden, som bland annat ansvarar för äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättningar, innebär det ett besparingskrav på 15 miljoner kronor inom en budget på 1,25 miljarder.

Trots det har vård- och omsorgsnämnden valt att höja ersättningen till hemtjänst och LSS-boenden med två procent.

– Det handlar om att det är där vi ser störst behov. För att kunna fortsätta vara en attraktiv kommun att bedriva sin verksamhet i, oavsett om den är kommunal eller fristående, så behöver vi tillföra resurser, säger nämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Kan behöva avvecklas

Prognosen för 2019 är att vård- och omsorgsverksamheterna som bedrivs i kommunal regi kommer gå med 55 miljoner i förlust.

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt när man inte håller sig inom de ekonomiska ramar som man fått. Inom de olika verksamheterna pågår det en hel del arbete för att nå ekonomi i balans.

Under året har verksamheterna jobbat med att nå budgetmålen. Bland annat ska många slantar ha sparats in genom smartare scheman, enligt Karl Henriksson.

– Det handlar om att minska dödutrymmet mellan olika arbetsuppgifter och se till att ha rätt bemanning vid rätt tillfällen.

De verksamheter som fortsätter gå med förlust riskerar att behöva avvecklas. I nämndens beslut om ny verksamhetsplan för 2020 står det att om det inte finns "förutsättningar att komma i balans i närtid, ska en avvecklingsplan tas fram".

Kan hela verksamheter avvecklas redan nästa år?

– Det är inte otänkbart att verksamheter helt eller delvis avvecklas. Sen måste vi se till att alla brukare får den hjälp de behöver enligt socialtjänstlagen och LSS, det kommer vi aldrig tumma på. Avvecklas någon verksamhet så kommer det finnas en annan verksamhet där i stället för den. Vem som kommer driva den är däremot en öppen fråga, säger Karl Henriksson.

Ligger några verksamheter i riskzonen?

– Om man ser på vilka som har underskott i dag så är det ett antal verksamheter inom både äldreomsorgen och på funktionshindersområdet som går med underskott. Där pågår ett väldigt intensivt arbete för att nå ekonomi i balans. Allra störst är underskottet inom hemtjänsten.

Om man tittar på prognosen för hela vård- och omsorgsnämndens ekonomi 2019 ser det däremot bättre ut. Man förväntas gå med 20,9 miljoner i plus, mycket på grund av att antalet vårdtagare inte har ökat som väntat. Det innebär däremot inte att de verksamheter som går med förlust slipper undan.

– Vår princip är att kommunala utförare håller sig inom samma peng som privata och det har man inte gjort. Det är orimligt om vi som kommun säger att vi vill ha privata utförare och sen konkurrerar mot dem genom att ge mer pengar till de egna verksamheterna, säger Karl Henriksson.

Huddinge kommun bantar kulturen