Försvinner. 30 av 40 OSA-jobb försvinner i kommunen efter årsskiftet. Men ingen av de som är anställda i dag kommer att stå utan jobb. Foto: Mikael Andersson

Kommunala tjänster drogs in – nu har alla fått jobb

Tidigare i höst fattade kommunen beslut om att 30 kommunala tjänster inom OSA, som är tidsbegränsade och anpassade jobb, försvinner efter årsskiftet. Men nu är det klart att ingen person kommer att sägas upp. Istället har alla fått andra tjänster i kommunen.

  • Publicerad 11:40, 17 dec 2019

I oktober beslutade kompetensnämnden i Järfälla att en stor del av kommunens OSA-tjänster, offentligt skyddat arbete, skulle försvinna efter årsskiftet.

Tjänsterna är tidsbegränsade, och till för exempelvis personer med en kognitiv funktionsnedsättning (se faktaruta).

Beslutet gällde att ta bort 30 av de totalt 40 tjänsterna, men då det var 22 tjänster totalt som var tillsatta, blev alltså tolv personer av med sin OSA-tjänst. Något som skapade en oro bland de anställda.

30 kommunala tjänster försvinner i Järfälla

Men under hösten blev det klart att de tolv personerna istället flyttar över till kommunens egna välfärdsjobb. Det innebär att situationen nu har löst sig för de berörda.

– Vi har jobbat stenhårt för att hitta en lösning för alla, vilket vi har gjort. Det jag fått höra är att alla är glada att det löst sig, säger Richard Lindforss (M), ordförande i kompetensnämnden.

"Landade bra"

Utöver de tolv personer som går från OSA till välfärdsjobb, tillförs ytterligare fyra tjänster inom välfärdsjobben.

– Syftet med välfärdsjobben är att se till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får en anställning, säger Richard Lindforss.

Även Peter Ulander, ordförande för fackförbundet Kommunal i Järfälla, ser positivt på hur situationen löste sig.

– Det blev en opposition mot det här beslutet och många Järfällabor engagerade sig.Vi var inte alls överens om saker och ting i början, men det landade bra. Jag tycker att alla parter har ansträngt sig och att man hittat lösningar för att personerna ska bli mer anställningsbara längre fram, säger Peter Ulander.

Det innebär offentligt skyddat arbete

OSA är ett tidsbegränsat jobb som anpassas efter personens förutsättningar. Kontrakten är på högst 12 månader i taget.

Personen behöver uppfylla vissa krav för att kunna få en sådan anställning, exempelvis vara inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande, samt:

✓ Personen har en kognitiv funktionsnedsättning, alternativt nedsatt arbetsförmåga till följd av missbruks- eller beroendeproblem.

✓ Personen har en rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade.

✓ Personen har inte tidigare jobbat, eller har varit borta från arbetslivet länge till följd av svår psykisk sjukdom.

Källa: Arbetsförmedlingen

Visa merVisa mindre